nieuwsbrief-04-2016

Begrotingsbehandeling; hoe knopen we eindjes aan elkaar?

De begrotingsbehandeling is weer achter de rug. Wat hebben we bereikt dit jaar? Wijkgericht werken en verkeer werden voortvarend aangepakt, jongeren en ouderen bewegen meer, de inwoners in de wijken en kernen pakken meer en meer taken op. 27 plus 7 is 34 Euro per huishouden vloeit vanuit de “grondstof” die vroeger afval werd genoemd terug naar de inwoner van Venlo. De woonlasten dalen met 0,16%. Een sluitende begroting die met veel moeite en veel onverwachte tegenvallers tot stand is gekomen. Parkeergarages werden gesloten, inkoopdoelstellingen werden niet gerealiseerd en de gevolgen van de kanteling vroegen grote financiële inspanningen.

Een sluitende begroting dankzij bezuinigingen. Maar waar wilde het college op besparen?

Sport: de bezuiniging van 250.000 Euro. Deze valt uiteen in twee thema’s: Enerzijds het verleggen eigendom en beheer van sportaccommodaties naar verenigingen. Anderzijds het verhogen van tarieven voor volwassen sporters. Het verhogen van tarieven voor volwassen sporters is voor VenLokaal onacceptabel. De drempel om te sporten kan en mag niet verhoogd worden; slecht bewegen is immers het nieuwe roken!

“Spullen' in de openbare ruimte worden weggehaald; speeltoestellen en kunstwerken. 60.000 Euro. Het aantal verkeersregelinstallaties verminderen, inclusief de daaraan toekomstig verbonden vervangings- en onderhoudsbudgetten. 50.000 Euro; de weggebruiker zal beter moeten gaan opletten. Reductie onderhoud wegbelijning 40.000 Euro; de weggebruiker zal beter moeten gaan opletten. De grens voor vergoeding leerlingenvervoer wordt verhoogd van 2 naar 6 kilometer en levert een besparing op van 94.000 Euro. Het SAM fonds wordt verlaagd met 50.000. Verlaging budget Cultuurmanifest: 55.000. Vermindering groenonderhoud door het weghalen van hagen: 63.000. Gras in plaats van hagen. Omroep Venlo: stoppen met de beeldkrant en de wekelijkse uitzendingen van Kijk eens naar Venlo: 70.000.

Na een lange en heftige discussie in de Raad en na een aantal schorsingen werd uiteindelijk een gezamenlijk amendement aangenomen, gedragen door hele Raad. Een uniek moment in Venlo! Oppositie en coalitie waren het met elkaar eens: de voorgestelde bezuinigingen kunnen en mogen NIET doorgevoerd worden!

Waar halen we het geld vandaan? Uit de septembercirculaire… Ieder jaar stelt de centrale overheid vast welke zak met geld de gemeenten krijgen als bijdrage. Normaal gesproken wordt dit in de komende Kadernota behandeld. Dit jaar vond de gehele Raad het noodzakelijk om deze bijdrage nu alvast aan te spreken om de voorgestelde bezuinigingen te blokkeren. In de loop van het jaar wordt dan bepaald op welke wijze, uit welke potjes, deze reparatie verder bekostigd gaat worden. Zie het amendement… 


Tegelen:  Plannen voor Calisthenics Park op de Zilverplak

Calisthenics. Een trend op sportgebied, die bezig is om Nederland te veroveren. Kalos betekent “mooi” in het Grieks en Sthénos “kracht”. Voor zover men weet bevindt de oorsprong van calisthenics zich in het oude Griekenland, de welbekende Spartanen trainden ook op deze wijze.

Twee jonge mannen, de vrienden Thom Heijnen (25) uit Belfeld en Riccardo Maeghs (25) uit Reuver, hebben de mouwen alvast opgestroopt. Ze willen Calisthenics letterlijk naar de gemeente Venlo brengen en meer mensen bekend maken met het fenomeen.  De plek hiervoor lijkt gevonden te zijn in Tegelen, aan de Zilverplak. Het wordt een openbare trainingsplek in de openlucht, voor jong en oud! De trajecten voor de realisatie van dit sportieve en sociale project zijn al in werking gesteld. Riccardo Maeghs: “Op een dag kwam ik op het idee om met calisthenics aan de slag te gaan, stootte daarna Thom aan en vond meteen een luisterend oor”. “Landelijk zijn er al zo’n 50 parken gerealiseerd, wij zijn de eerste in deze omgeving”, aldus Riccardo.

Calisthenics is een vorm van lichaamstraining waarbij veel gebruik wordt gemaakt van eigen lichaamsgewicht. Er zijn relatief weinig hulpmiddelen, in vergelijking met het traditionele fitnesscentrum. Een ander verschil met de reguliere fitness is dat je met Calisthenics – ook wel ‘Street workout’ genoemd – meerdere spiergroepen tegelijkertijd traint. De spiervorming vindt mooier en gelijkmatiger over het hele lichaam plaats, je wordt er dan ook erg sterk van. Bovendien speelt het uithoudingsvermogen en de verbetering van je coördinatie en rompstabiliteit een belangrijke rol bij calisthenics. “De sport is erg belangrijk voor ons.”

Maar het is niet alleen de sport die ertoe doet. De sociale factor, de fun-factor en de ontmoeting leveren een belangrijke bijdrage aan de waarde van deze toekomstige plek. “Na het veel te vroege overlijden van mijn moeder zocht ik een nieuwe passie en uitlaatklep, deze heb ik nu gevonden. Ik weet daarnaast zeker dat wij met onze achtergronden een positieve invloed kunnen uitoefenen op jongeren die nog richting proberen te geven aan hun leven, wij zijn ook jong geweest”, aldus Thom.

Iemand die zich het beeld vormt van twee jonge mensen, die de hele dag op straat hangen, schiet een echt een losse flodder. Deze boodschap geven ze terloops nog even mee tijdens een kop koffie bij ons raadslid Leon van den Beucken. Riccardo en Thom: “Wij zijn twee actieve jongens met onze eigen ambities en een goede baan, die dit initiatief er gewoon nog bij doen.” Thom, afgestudeerd HBO-jurist is werkzaam binnen de Rabobank en Riccardo is een ICT-er. ‘’Het is belangrijk dat de mensen geen labeltje gaan hangen aan zo’n initiatief, maar dat ze het maatschappelijk belang ervan inzien.” Er is naar aanleiding van dit project buiten hun reguliere website ook een Facebookpagina in de lucht: “Calisthenics Venlo”, zie: FACEBOOK

De bedoeling van dit project is dat het gefaseerd wordt gerealiseerd. VenLokaal vindt dit een geweldig initiatief. Een idee dat past bij deze tijdsgeest. We zijn daarom trots op Riccardo en Thom. Het zijn mannen die niet roepen dat “ze” ergens iets aan moeten doen, maar zelf met ideeën komen om deze vervolgens in werkelijkheid om te zetten. En daar is natuurlijk wel de hulp van de gemeente bij nodig. De interactie van onze inwoners vindt niet alleen of hoofdzakelijk in het centrum van Venlo plaats. Dat gebeurt vooral daar waar onze mensen wonen en leven: de wijken en dorpen! Dat blijkt ook nu weer, met het initiatief van de heren Heijnen en Maeghs. We zullen het op de voet blijven volgen. (afbeelding: Zilverplak Tegelen)


Blerick: Gesprek met gedetacheerde werknemers WAA.

Raadslid Marjan Schuman gaat op bezoek bij WSW bedrijf WAA. Het WAA is een detacheringbedrijf geworden.  Naar aanleiding van het jaarverslag WAA wil Marjan graag weten hoe het de gedetacheerde WSW’ers vergaat. Via wethouder Hanno Lamers is er een gesprek geregeld, de accountmanager is er bij aanwezig. Het is rustig in het gebouw in de Edisonstraat in Blerick. Steeds minder mensen zijn hier werkzaam. De accountmanager heeft een geanimeerd gesprek met een groepje van 4 mensen. Ze dragen een zwart T-shirt met logo van het bedrijf waar ze montage werk verrichten. Ze zijn trots. “We doen het goed. De producten die wij monteren zijn net zo goed of beter. We horen ook gewoon bij het personeel van het bedrijf.” Het groepje wordt aangestuurd door een begeleider die de groepsleden goed kent. “Er zijn weliswaar verschillen qua werktempo, maar dit wordt gecompenseerd doordat sommige mensen weer heel andere kwaliteiten hebben, zoals het goed kunnen opmerken van fouten.” Als Marjan vraagt of ze nog terug willen naar de Edisonstraat, is het antwoord unaniem: “Saai. Je moet daar maar afwachten of er werk is.”

Er zijn ook werknemers van WAA die als eenling en zonder dagelijkse begeleiding werken bij een bedrijf. Een ervan is Jan. Hij maakt zich nieuwe vaardigheden en kennis gemakkelijk eigen. Door een verkeersongeluk in zijn jeugdjaren, heeft hij een lichamelijke handicap. Jan heeft gewerkt voor verschillende bedrijven, waaronder een bank. Er wordt geopperd dat een bedrijf dat een aantal banen wil schrappen al snel een einde maakt aan detacheringcontracten van WAA. Dat is pijnlijk. Jan heeft de mogelijkheid gehad om bij een bedrijf te komen werken zonder detachering via WAA. Hij heeft hier echter vanaf gezien. “Want dan kan ik niet meer terugvallen op WAA en krijg ik WW. Gezien mijn handicap zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt kleiner en val ik dan hoogstwaarschijnlijk terug op bijstand. WAA neemt mij altijd terug en via detachering door WAA ben ik een goede en goedkope arbeidskracht voor een werkgever. Zo heb ik financiële zekerheid. Dat is des te belangrijker omdat ik een gezin heb”. Marjan Schuman vindt het fijn, dat het de mensen met wie ze die morgen gesproken heeft goed vergaat in hun detachering. Ze vraagt zich af, hoe het zal gaan met de mensen die nu nog steeds op de Edisonstraat werken.

VenLokaal-collega Luud Pieko oppert in de raad van Venlo het idee om deze mensen was- en strijkwerkzaamheden te laten verrichten voor bedrijven die kleding distribueren op Tradeport. Het WSW bedrijf Ergon is er al heel succesvol mee. Het idee zal worden onderzocht. Wie weet is het dan minder saai op de Edisonstraat, of staat Edisonstraat dan leeg. Gegeven is dat sinds 2015 er geen instroom meer is in de WSW bedrijven. Het werkgeversservicepunt kan deze mensen die door een handicap een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, naar werk toe leiden. Ook wordt bekeken of de afdeling Samen Leven Samen Werken van Venlo hier een functie in kan hebben. Het blijft een aandachtpunt deze mensen te ondersteunen om in hun levensonderhoud te voorzien en gelijkwaardig mee te laten draaien in onze samenleving.


Tegelen: motie VenLokaal aanpak Kaldenkerkerweg Tegelen aangenomen

De Kaldenkerkerweg in Tegelen. Een drukke weg, door woonwijken en ook langs uitritten van bedrijventerreinen. Er is sprake van zogenaamde multiproblematiek. Behalve drukte, is er sprake van gevaarlijke situaties voor fietsers en weggebruikers. Fijnstof, geluidsoverlast en trillingen. Maar ook problematiek bij hevige regenval. De werkgroep Kaldenkerkerweg heeft begin 2015 al een gedegen onderzoek uitgevoerd naar al deze problematiek, en dit in de vorm van een rapport gepresenteerd aan de gemeenteraad. Er zijn wel plannen om delen van de problematiek aan te pakken. Maar voor een totaalaanpak (werk-met-werk-maken) is geen budget. VenLokaal vindt het echt tijd worden dat er komaf gemaakt wordt met de problemen op de Kaldenkerkerweg.

Daarom diende Leon van den Beucken namens VenLokaal tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling een motie in, waarbij het college opgeroepen wordt zo snel mogelijk met een definitief plan van aanpak te komen. En daarbij ook een compleet uitvoeringsplan te leveren. Daarnaast zijn er ook financiën nodig: het college wordt verzocht dit in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan hoog te prioriteren en in de begroting van 2018 te verwerken. De motie van VenLokaal werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Een stap voorwaarts.


Blerick: Verslag bewonersavond Smeliënkamp

Marjan Schuman bezocht afgelopen najaar de bewonersavond Smelienkamp Blerick. Er blijken zorgen te leven over de verkeerssituatie op het Blariacumplein. Ook vinden de bewoners dat er veel meer op verkeersovertredingen gehandhaafd moet worden. Er wordt gevraagd alvast remmende verkeersmaatregelen te gaan nemen op de Horsterweg. Dit om vooruit te lopen op de situatie dat de Eindhovenseweg straks afgesloten zal zijn door de grote verkeersveranderingen rondom het station Blerick en het Kazerneterrein. Eén van de bewoners heeft op internet gevonden dat bij de infrastructurele veranderingen die gaan plaatsvinden samen met Pro-rail er rotondes te dicht op elkaar komen te liggen. Dit zou volgens de regels niet mogen. Een mail wordt gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ook is hij geen voorstander van het aanleggen van een viaduct. Maar wil hij liever een rotonde. Is goedkoper en geeft minder overlast. De gemeente gaat dit verder uitzoeken. Bij melden van problemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. blijkt, dat sommige bewoners daar erg ontevreden over zijn en anderen juist verrast zijn over de snelheid van het oplossen van problemen. Men wil graag meer speeltoestellen in de buurt hebben. Deze kunnen samen met wijkbewoners geplaatst en onderhouden worden: er zijn nog speeltoestellen over die momenteel zijn gestald. Er wordt gezocht naar jonge ouders die dit eventueel willen opzetten. Een moeilijk probleem blijkt te zijn dat er in de wijk mensen wonen die zorg mijden. Niemand kan er achter de voordeur komen. Ook niet om te spreken over gevaarlijke situaties zoals dakpannen die zo slecht liggen dat ze bij wind er vlug zullen afwaaien. De gevaarlijke situatie blijft voortbestaan. Het is al gemeld bij sociale wijkteam, maar het duurt allemaal wel lang. Er wordt aangekondigd dat er mogelijk een handtekeningactie wordt opgezet als het Huis van de Wijk de Vijfsprong  gesloten zou worden. Tot slot wordt er informatie gegeven over de buurtpreventieapp NEXTDOOR en worden er foto’s getoond van Oud Blerick.


Tegelen: Buurtinitiatief wijk Op de Heide

Vaak wordt er negatief gesproken over de wijk Op de Heide te Tegelen en dat vindt Ben Aldewereld, kersverse VenLokaal-wethouder, niet terecht. Ben: “Al jaren kom ik in de wijk. Ik constateer dat veel mensen elkaar de hand in de rug houden, elkaar helpen met allerlei kleine klusjes. Een school en een supermarkt die nadrukkelijk deel uitmaken van de buurt met allerlei initiatieven. Een gemengde bevolking die elkaar de ruimte geeft om te leven. ”Natuurlijk zijn er volgens Ben “zorgpunten”. Er wordt gedeald (waar niet, zou je zeggen) in rustige hoeken welke grenzen aan een bosrijke omgeving. Het nationale hondenpoep probleem laat zich ook hier gelden, ook op speelplaatsen voor de kinderen. Tijdens de “burendag” laat de wijk zien waartoe zij in staat is. Vele kraampjes met grote variëteit  geven goed een beeld van de multiculturele samenleving. Eén bepaald project sprong er volgens Aldewereld deze keer uit: niet op de centrale plek bij de Plus, maar midden in de wijk. Daar liggen namelijk twee speelplaatsen voor kinderen. Een waar de speeltoestellen totaal verouderd zijn en een andere waar bijna niets meer gedaan wordt. Een paar bewoners hebben het initiatief genomen om een actie te starten voor nieuwe speeltoestellen en de actie begon met het gezamenlijk schilderen van de ruststenen door de kinderen. Gedurende de dag was er voor de kinderen van alles georganiseerd, zoals een springkussen, schminken, bellen blazen en lekker kliederen en verven. Verwacht wordt dat in januari de nieuwe speeltoestellen er zullen zijn en dat de opening kan plaatsvinden. Uiteraard zullen wij als fractie van VenLokaal daarbij aanwezig zijn! De bijna niet meer gebruikte speelplek wordt omgetoverd, zo is de bedoeling, tot een volkstuintje. Op deze wijze hopen de bewoners bij te dragen aan gezond eten en leven. Een super initiatief! Deze dag werd afgesloten met een gezamenlijke barbecue waarbij alle buurtbewoners waren uitgenodigd.

Foto’s: Iris Rijbroek


Tegelen: afbraak Martinushof

Het vroegere ziekenhuis Sint Willibrordus, later het verpleeghuis Martinushof was verouderd en moest gerenoveerd worden. Het ministerie gaf echter geen goedkeuring aan de verbouwplannen omdat het te duur zou zijn. Besloten werd toen, in samenwerking met Antares, nieuw te bouwen op het lege terrein Allers. Zo ontstond het nieuwe zorgcomplex de Nieuwe Munt. Al een aantal jaren ligt Martinushof er verlaten en verloederd bij. Ramen en ingangen zijn met platen dicht gespijkerd. Toch bleef vandalisme steeds de kop opsteken tot grote ergernis van de buurtbewoners.

Gelukkig heeft Jan Linders het pand en de grond gekocht om een nieuw pand te bouwen voor de supermarkt en de parkeerproblemen op te lossen. In een gehouden voorlichting voor alle buurtbewoners zijn de plannen uit de doeken gedaan. Besloten is in december te starten met de afbraak van het totale pand en het doorbreken van “in de Beeten” naar de Raadhuislaan waarbij nieuwe parkeerplekken gerealiseerd zullen worden. De afbraak zal in gedeeltes plaatsvinden, omdat er veel asbest in het gebouw zit. Bovendien dient de veiligheid voor de buurt gewaarborgd te worden. Het slopen zal geruime tijd in beslag nemen en men verwacht eind mei, begin juni volgend jaar klaar te zijn met de sloop. Al het puin wordt op het terrein vermalen tot gruis, het gaat gebruikt worden voor de nieuwe parkeerplaatsen of verkocht worden aan een andere partij. Het betekent dat er zo’n 1000 vrachtwagens puin afgevoerd moeten worden. Een hele logistieke klus, waarbij de verkeersveiligheid voorop staat. Wanneer met de nieuwbouw gestart kan worden, staat nog in de sterren geschreven. Men denkt nog 4 tot 5 jaar nodig te hebben voor de realisatie van het project.

Voor Tegelen betekent dit de zoveelste uitdaging in het centrum. Naast de toenemende leegstand in zowel de winkelstraat als het oude raadhuis wordt het hoog tijd een goed doortimmerd plan op te stellen en uit te voeren voor het centrum van Tegelen!!! Kortom: Voor VenLokaal is het erg belangrijk dat er een goed centrumplan voor Tegelen komt en ook uitgevoerd wordt. Tegelen verdient dit!


Venlo-Zuid :Kindcentrum “de Zuidstroom”: vernieuwend, fris en …  cradle-to-cradle (C2C)

Veiligheid, vertrouwen, structuur, samenwerking en verbinding. Dat zijn de kernwaarden van de moderne basisschool de Zuidstroom in Venlo-Zuid. De school onderscheidt zich van andere doordat opvang en onderwijs met elkaar verweven worden. Kindcentrum de Zuidstroom werd onlangs bezocht door een delegatie uit de gemeenteraad, waarbij van VenLokaal Marjan Schuman en Leon van den Beucken aanwezig waren. We werden zeer gastvrij ontvangen en waren aangenaam verrast over de school. Wat het eerste opvalt als je de school binnenkomt, is de groene, frisse uitstraling en het voortreffelijke binnenklimaat. Beneden, vlakbij de ingang tref je een mooie, groene wand aan. Deze levert een grote bijdrage aan een goed binnenklimaat. En dat is belangrijk voor de gezondheid, maar draagt ook bij aan betere leerprocessen.

Toen we de kinderen vroegen wat er zo leuk of bijzonder aan de school was, verrasten de opmerkingen ons. Een van de kinderen uit groep 6 zei “elkaar helpen en respecteren”. Je zag ook daadwerkelijk dat kinderen uit groep 7 andere kinderen uit groep 5 hielpen met lezen. Een jongen uit groep 8 vertelde met trots en passie dat hij een mediator was. Prachtig om te zien hoe de kinderen al bezig zijn om met conflicten om te gaan en om anderen weer samen te brengen. Een meisje uit groep 6 gaf vervolgens
aan niet te kunnen wachten om volgend jaar tot mediator opgeleid te gaan worden. Ook waren kinderen die spontaan “cradle to cradle” antwoordden op de vraag wat de Zuidstroom zo bijzonder maakt. Het is niet zo belangrijk dat de kinderen precies kunnen definiëren wat C2C is. Het gaat erom dat ze er een bepaald beeld bij hebben en dit meegenomen wordt in het kind-zijn. Binnenkort komt er overigens een onderzoek naar de kwaliteit van het binnenklimaat van de school. Dat moet eigenlijk wel heel goed uitpakken. Wij zijn benieuwd!

                                                                                      De groene wand


 Velden: Spreekwoord: wat was er eerder, de kip of het ei?

Raadslid Marjan Schuman vroeg  woensdagavond aan het college of de signalen klopten dat de open inloop in het woon-zorgcomplex de Rozenhof in Velden verplaatst zouden worden. Ze informeerde ook of op de open inloop in de Julianaflat hersteld kon worden. Wethouder Tax antwoordde dat de open inloop van de Rozenhof niet verplaatst zou worden. Inwoners in Velden reageerden massaal op de handtekeningenactie van Ine Jacobs uit Velden om deze inloop voor de oudere bewoners van Rozenhof en omgeving te behouden. Het was aan de raad om de open inloop in de Julianaflat te herstellen. In een adviesrapport aan de gemeente Venlo omstreeks de maand september van dit jaar stond wel degelijk vermeld dat de Rozenhof op termijn zou moeten gaan verhuizen naar BMV de Vilgaart. Wethouder Tax gaf toen als antwoord op vragen van Marjan Schuman dat er maatwerk geleverd zou worden. 


Er zouden ook geen gemeenschapsaccommodaties gesloten worden. Ook andere open inlopen zoals o.a. De Bongerd in Tegelen, Het Zonneveld en de Vijfsprong in Blerick als ook het Pronkeppelke in Belfeld stonden in dit advies vermeld als open inlopen die op termijn zouden moeten verhuizen. Dit antwoord geeft houvast voor de andere open inlopen die volgens het adviesrapport zouden moeten verhuizen. Het spreekwoord zegt: wat was er eerder de kip of het ei?


Belfeld:  werken aan een schonere omgeving

Het is vrijdag 30 november, zonnig maar wel flink koud. De mensen moeten na een milde herfst nog wennen aan de lagere temperaturen. Remco Witteveen, geboren en getogen in Belfeld, maalt niet om het koude weer. Hij is bezig een paar containers voort te duwen, waarin hij het Belfeldse zwerfafval verzamelt. Leon van den Beucken is onderweg, ziet hem bezig en stopt om een praatje met hem aan te knopen. Precies op een van de markantste plekken van Belvend, “d’n Boag”.  De bakken zitten al aardig vol.


 “Dit project loopt via het Huis van de Wijk, we hebben een routekaart die ons aangeeft welke gebieden voor ons zijn”, vertelt Remco. Witteveen trekt drie keer per week, samen met enkele anderen, de buitenlucht in om andermans troep op te ruimen. Maar hij blijft goedlachs. “Ik heb toch wel de indruk dat er in het algemeen iets minder afval op straat wordt gedeponeerd, ik merk een lichte verbetering.”

 

Er is landelijk, en ook in onze gemeente een trend, dat de inwoners steeds meer losgelaten worden door de gemeente. Dat betekent dat ze zelf meer de regie krijgen over hoe de omgeving er uit gaat zien. Men verwacht van onze burgers dat ze steeds meer voor hun omgeving en elkaar gaan zorgen. Daar hoort ook het ophalen van zwerfafval bij. Voorlopig nog tenminste. Want als iedereen het fatsoen zou hebben om zijn blikje, fastfood-verpakking of wikkel mee naar huis te nemen, dan was dit niet meer nodig. Het is een mentaliteitskwestie, die verander je niet door twee maal zoveel prullenbakken te plaatsen. De gemeente is hard bezig, om vooral onze jeugd op de scholen voor te lichten over dit probleem. Zolang deze mentaliteitsverandering nog geen feit is, is het werk van mensen zoals Remco Witteveen nog broodnodig. Remco, bedankt!


Venlo-Zuid: Ecologische stadstuin in Oud Zuid

Een broodje gezond eten, met groeten uit eigen tuin. Een mooie, groene en leefbare omgeving. Mensen – van jong tot oud - die elkaar treffen en samen iets moois opbouwen. Dat wil het bewonerscollectief Venlo Oud-Zuid graag bereiken. Niet zeuren, maar zelf de handen uit de mouwen steken is het adagium. VenLokaal is erg enthousiast over dit initiatief en volgt dit op de voet.

De Maria kerk zal meehelpen in de vorm van het beschikbaar stellen van de grond. De leerlingen van de school ’t Wildveld zullen groenten en fruit in de tuin kweken. Onze inwoners gaan straks niet alleen van zelfgekweekte groenten en fruit uit de kas en van de volle grond genieten, maar er komt ook nog een pluktuin en voedselbos, bloementuin en een kindveilige vijver. Achter de kas zal een put geslagen worden met een diepte van 8 – 11 meter. Allemaal fantastische zaken.

Het initiatief biedt ook mogelijkheden om overlast tegen te gaan: immers er is meer reuring en sociale controle en het gebied zal na een bepaald tijdstip afgesloten kunnen worden. Rondom de stadstuin komt er namelijk een hekwerk. Er zijn alleen materiaalkosten, het hekwerk wordt door de metaalafdeling van ’t Wildveld gemaakt.

De gemeente heeft al eerder toegezegd daar waar ze kunnen, alle medewerking te verlenen. Dit op het gebied van vergunningverlening, waarvan het traject in volle gang is. Ook wil de gemeente bekijken hoe ze met menskracht, materieel en financieel de plannen in Oud-Zuid kunnen ondersteunen bij het bouwklaar maken van het gebied. Er is in ieder geval al toegezegd door de gemeente om de kosten van het oprichten van een Stichting te willen dragen.

Als VenLokaal nieuws heeft over de voortgang van het project, zullen we u dat zeker melden.


Opvolger Regiotaxi Omnibuzz:  de feiten op een rij.

Er was veel ophef over de brief die regiopashouders kregen van Trafficon afgelopen oktober. Raadslid Marjan Schuman deed onderzoek naar wat er precies aan de hand was. Bijgaand zet ze even de feiten op een rij.

Uit navraag bij de gemeente Venlo en Omnibuzz, de nieuwe uitvoerder van de opvolger van de Regiotaxi vanaf 11 december 2016, blijkt dat de Regiotaxi gewoon blijft bestaan.

 

  • De Regiotaxipas blijft geldig voor het Regiotaxivervoer. Deze pas hoeft ook niet te worden omgewisseld
  • Vanaf 11 december 2016 heet Regiotaxi voortaan Omnibuzz, maar het vervoer blijft hetzelfde alleen is er een nieuwe naam
  • Vanaf 11 december is de Regiotaxipas niet meer geldig in het openbaar vervoer, er wordt door gemeenten en Omnibuzz nog gekeken naar een eventuele opvolger voor dit product, maar dat is nog geen garantie dat het er komt
  • Mensen met een Regiotaxipas hebben in november een brief van Omnibuzz gekregen om al hun gegevens te controleren en aan te vullen. Contact blijft lopen via telefoon, papier en mail
  • Mensen met een Regiotaxipas krijgen in eind dit jaar een nieuwsbrief van Omnibuzz met alle informatie over de situatie vanaf 11 december 2016
  • Het telefoonnummer voor het reserveren van een rit blijft ook vanaf 11 december 2016: 0900-0699
  • Het contact blijft lopen via telefoon, papier en mail
  • Er wordt in de brief van november om een mailadres gevraagd. Dit is omdat sommige mensen het  op prijs stellen na een telefoongesprek een bevestiging te krijgen op de email of een samenvatting

De feestdagen naderen

Weer is er een jaar bijna om. Nog even, en dan spuiten de vuurpijlen omhoog en we zijn vertrokken voor 2017. Maar eerst moeten de kerstdagen natuurlijk nog komen. Natuurlijk een moment om samen met familie en vrienden te zijn. Om samen te eten. Misschien ook een tijd om te bezinnen of het jaar te evalueren. Misschien wordt het een witte kerst, zoals in 2009 en 2010. Maar ook als het groen blijft, vieren we kerst.

VenLokaal wenst jullie allen een fijn kerstfeest en een mooi, gezond en spetterend 2017! 


 

Colofon. Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank.

Redactie bestaat uit

Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo.

Kopij insturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

nieuwsbrief-01-2017

Blerick: uitreiking VenLokaal “Knap Gedoan” aan Ons Fort

Zaterdag 11 februari heeft VenLokaal raadslid Henny Bosch de jaarlijkse Knap Gedoan Erkenning uitgereikt aan John Schlooz namens Ons Fort. Deze geste van waardering wordt door ons uitgereikt aan personen of groepen die veel gedaan hebben voor onze samenleving, op basis van eigen initiatief en geestdrift. De uitreiking vond plaats op het informatiecentrum van Ons Fort op het voormalige Kazerneterrein in Blerick. Een mooier plaatje was bijna niet denkbaar. Het had ’s morgens net gesneeuwd en ondanks de kou buiten werden binnen in het nieuwe infocentrum hartverwarmende woorden gesproken. Dit was de tweede erkenning oorkonde die VenLokaal uitreikte, de eerste ging vorig jaar naar de initiatiefnemers van Buitenbad Groot Venlo, om het Blericks buitenbad te redden van de ondergang.

Volgens VenLokaal hebben Ons Fort en Red ons Fort veel belangrijk werk verricht. Ze hebben bewerkstelligd dat het historisch erfgoed van het fort Sint Michiel op het voormalige kazerneterrein zoveel mogelijk zichtbaar zal blijven bij de ontwikkelingen van de leisure- en handmade market. De houding “zand erover”, die in de gemeente Venlo rond 2012 nog breed heerste, werd gaandeweg steeds meer getransformeerd naar “we hebben een Fort!”. Het is een lange weg die men bewandeld heeft, maar het resultaat is er naar! De grove contouren van het oude fort St. Michiel zijn inmiddels goed zichtbaar geworden en maken definitief deel uit van de plannen van Het Fort van Venlo. De uiteindelijke entree van het Fort van Venlo komt aan de zijde van het NS station te liggen. De absolute wens van Ons Fort is om de authentieke ophaalbrug te plaatsen bij de zuilen, die voorheen de entree vormden van zowel het fort als de oude Kazerne Frederik Hendrik. Tevens is men bezig met een soort hostel in te gaan richten voor mensen die voorheen hun dienstplicht hebben gedaan in de voormalige Frederik Hendrik Kazerne. Ook is het volgens VenLokaal van grote waarde, dat de vrijwilligers van Ons Fort een informatiecentrum op het Kazerneterrein hebben ingericht. Hier informeren zij bezoekers en ook schoolklassen over de boeiende historie van het fort Sint Michiel uit de Spaanse tijd en het Kazerneterrein. Van belang daarbij is dat de historie zichtbaar en tastbaar, kortom beleefbaar is. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt, zodat het educatieve deel grote omvang krijgt. VenLokaal vindt dat cultuurhistorie hand in hand kan en moet gaan met de toekomstige nieuwe ontwikkelingen op het Kazerneterrein en wil dat zoveel mogelijk ondersteunen. Al met al een volgens VenLokaal geweldige aaneenschakeling van burgerinitiatieven, waarbij het aanzien van de stad nog meer gezicht krijgt en het Verhaal van Venlo steeds duidelijker wordt!

“Een globale week van de wethouder” (door Ben Aldewereld)

Het komt regelmatig voor dat mensen mij vragen hoe mijn week er uit ziet. Men is daarin geïnteresseerd, maar heeft geen idee.  Daarom lijkt het mij wel leuk jullie daar inzicht in te geven. Maandag. Om 07.30 uur stap ik op mijn fiets, aangezien ik om 08.00 uur begin met een overleg met mijn strateeg. Dat is een ambtenaar die ook bepaalde stukken voor het college leest en met mij die doorneemt. Van 08.30 uur tot 12.00 uur is er ruimte om allerlei overleggen te plannen. De meeste duren 15 minuten. De planning hiervan regelt mijn secretaresse en deze krijg ik zondags in de mail. De overleggen zijn bedoeld voor het college overleg van een week later. ’s Middags is er ruimte voor langere overleggen (30 tot 60 minuten), overleggen met externen of een bezoek ergens. Meestal ook met het college. De maandagavond is vaak bezet door een fractieoverleg of een extern bezoek waar mijn aanwezigheid is gewenst. Dinsdag: iedere dinsdag is het college overleg gepland van 09.00 – 15.00 uur in het stadhuis. Dit betekent niet dat iedere dinsdag deze tijd nodig is, maar vaak wel. Na 15.00 uur is er ruimte voor extra overleg of extern bezig zijn. De avond is wisselvallig wat bezetting betreft. De meeste keren wel, een enkele keer niet. Woensdag, donderdag, vrijdag: deze dagen beginnen om 08.30 uur en geven ruimte om vooral met externe partijen (regionaal overleg, woningcorporaties, provincie) te overleggen of ik ga de gemeente in. Met mijn 4 wijkcoördinatoren heb ik afgesproken dat ik per maand met 2 van hen de wijk in ga. Hierbij geven zij invulling aan het programma. Op deze wijze heb ik al alle delen van de gemeente Venlo gezien en ben ik ook met verschillende wijkraden in hun wijk geweest. Daarnaast heb ik in deze wijken al persoonlijk contact gehad met bewoners om naar hun verhaal te luisteren. De vrijdagmiddag heb ik in principe vrij laten roosteren om alle stukken te kunnen lezen voor het college overleg op dinsdag. Dit is gemiddeld tussen de 4 en 8 uur leeswerk. Dit laatste is om mijn privé thuissituatie enigszins te beschermen. Drie van de vier woensdagavonden wordt in beslag genomen door raadsbijeenkomsten en de donderdag ben ik vaak op afroep beschikbaar voor representatie. Ik ben mij zeer bewust dat ik in een bevoorrechte positie ben, dat ik deze functie inhoud mag geven. Mijn grootste drijfveer is contact te maken met de bewoners, want hun ideeën (en er zijn heel veel goede initiatieven) zijn goud waard. Daar gaat het om en daarom wil ik zoveel als mogelijk buiten mijn kantoor zijn en bij de mensen. Jullie wethouder, Ben Aldewereld.

Vrouwen in de politiek (door VenLokaal raadslid Marjan Schuman)

Ik was een meisje van een jaar of 14. Tegen mij werd gezegd: al studeer je nog zoveel, burgemeester zal je nooit worden!  Je bent immers een meisje.” Dat klonk logisch want burgemeesters waren in die tijd altijd man. Een meisje ging trouwen, kreeg kinderen en dan waren alle kansen verkeken. Toch hoorde ik een paar jaar later spreken over een vrouw die het tot wethouder schopte: Rie van Soest-Jansbeken. Zij was getrouwd en had kinderen. Ze vervulde een belangrijke voorbeeldfunctie en bracht de moed erin bij vrouwen, die interesse hadden om in de gemeentepolitiek te gaan. Rie gaf vrouwen ook praktische adviezen zoals: “zorg dat je een paar reserve nylonkousen in je tas hebt als vrouwelijke politica, voor het geval je een ladder krijgt in je nylons.” Een aantal jaren na het tijdperk Rie van Soest, die trouwens ook burgemeester werd, hoorde ik opmerken dat een vrouw vooral blond en knap moest zijn om op een kandidatenlijst te komen en dan vooral als stemmentrekker kon fungeren. Mannen hoefden blijkbaar dus niet blond of knap te zijn. Zo werd er toen en misschien nog steeds geworsteld met het beeld van een vrouw als raadslid. Inmiddels ben ik een oma van 64 en met geverfde haren zit ik in de raad van Venlo. En ja, er zijn knappe, jonge, vrouwelijke raadsleden en oudere vrouwelijke raadsleden. Net zoals er korte, magere en dikke, mooie of minder mooie mannelijke raadsleden zijn. Net zoals er ombudsvrouwen of mannen zijn, bestuurder of bestuursters, partijpolitici of politica's.  Zeer welbespraakte mannen of vrouwen of vrouwen en mannen die vooral lobby werk verrichten voor hun politieke doelen. Het is waar: sommige mannen zitten samen in het old boys netwerk. Maar wij als vrouwen kunnen een ladies netwerk bouwen. Toch zit het idee dat een raadslid meestal een man is er nog wel in gepeperd, want toen ik op de eerste raadsvergadering de presentielijst moest tekenen stond daar toch echt: de heer M. Schuman. Dat heb ik toen maar snel doorgekrast en mevrouw eronder gezet.De jaren 60 zijn al lang voorbij. Inmiddels is het 2017 en van de 39 raadsleden zijn er 11 vrouw, nog steeds een minderheid. Maar één ding weet ik zeker: raadslid kun je als vrouw echt wel worden. Ontwikkel gewoon de stijl die bij past. Sta voor de mensen die je vertegenwoordigt. Neem die uitdaging aan. Burgemeester is trouwens ook mogelijk hoor. 

Belfeld: Informatieavond Dijkversterkingen en dijkverleggingen druk bezocht

Op 19 januari jl. werd door het Waterschap Limburg (v/h Peel en Maasvallei) in Huis van de Wijk De Hamar, een informatieavond gehouden. Deze ging over de maatregelen die nodig zijn om de toekomstige toename van de wateraanvoer van de Maas het hoofd te bieden. De avond was zeer goed voorbereid en druk bezocht. Zowel door belanghebbenden, mensen die in het gebied langs de Maas wonen, als ook andere geïnteresseerden uit het dorp. De nooddijken, die na 1993 en 1995 versneld werden aangelegd, met andere inzichten en richtlijnen, dan nu het geval is. Ze voldoen niet meer aan de wettelijke normen. Veiligheid staat voorop. Maar op sommige plekken zal de ruimtelijke kwaliteit (uitzicht en beleving van de Maas) in conflict komen met deze veiligheidsmaatregelen.  

Het Waterschap Limburg is leidend in deze operatie. Maar ook Provincie, gemeente Venlo en Rijkswaterstaat zullen gesprekspartners zijn. Het hele proces is nu nog in de beginfase en men wil de belanghebbenden niet alleen maar informatie geven tijdens deze avond, maar ook informatie ophalen. En dat is volgens VenLokaal een goede zaak. Ofschoon het project nog in de verkennende fase zit, kwamen op deze avond al de dilemma’s naar voren. 

Na de presentatie kregen de aanwezigen ruim de tijd om informatie uit te wisselen met verschillende functionarissen en deskundigen. Ook in Steyl, Venlo en Arcen zijn dergelijke bijeenkomsten geweest.De (nood)dijken uit de tijd van na de overstromingen in 93 en 95, waren destijds versneld aangelegd, met andere inzichten, met andere richtlijnen dan nu het geval is. Ze voldoen niet meer volgens de nieuwe wettelijke normen. Veiligheid staat voorop, maar in bepaalde gevallen zal ook de ruimtelijke kwaliteit (uitzicht, beleving van de Maas) met deze veiligheidsmaatregelen in conflict komen. De (nood)dijken uit de tijd van na de overstromingen in 93 en 95, waren destijds versneld aangelegd, met andere inzichten, met andere richtlijnen dan nu het geval is. Ze voldoen niet meer volgens de nieuwe wettelijke normen. Veiligheid staat voorop, maar in bepaalde gevallen zal ook de ruimtelijke kwaliteit (uitzicht, beleving van de Maas) met deze veiligheidsmaatregelen in conflict komen.  mensen die in het betreffende gebied van de Maas in Belfeld wonen, maar ook door andere geïnteresseerden uit Belfeld. 

Venlo: Inzamelactie speelgoed Martinusschool succes

In de cadeaumaand december liepen Marjan Schuman en Daphne Tip van de werkgroep Kind en Armoede binnen bij de Martinusschool in Venlo. Directeur Frank Giesen had gereageerd op de oproep van de werkgroep, om een speelgoedrek op te zetten in school waarvan kinderen gebruikt speelgoed konden lenen. Zodat ook kinderen in arme gezinnen goed speelgoed hebben.  Tijdens het gesprek in de warme directeurskamer bleek Frank een praktisch denkend man te zijn. Hij kent de ouders van zijn school goed. Frank stelde voor om de ouders via de nieuwsbrief van school op te roepen om gebruikt speelgoed af te geven aan school. Hij verwachtte veel respons hierop. De parochie Sint Martinus deed een gift om een kast aan te kunnen schaffen hiervoor. En Frank Giesen kreeg gelijk! De actie was een succes: Er kwam veel speelgoed binnen dat zo goed als nieuw was. De school kon kinderen die het niet zo breed thuis hebben, blij maken. Een aantal ouders die het financieel moeilijk hebben, kwam iets uitzoeken en de kinderen van het Blijf van mij lijf huis kregen cadeautjes. Het daarna nog resterende werd gegeven aan Sokkertante, die o.a. kinderen van ouders die naar de voedselbank moeten gaan, een geschenk laat uitzoeken als ze jarig zijn. Frank Giesen heeft andere directeuren opgeroepen om mee te denken over dit soort acties. 

Zowel Giesen van de Martinusschool als de werkgroep Kind en Armoede denken na over een vervolg hierop en over de vraag hoe je zoveel mogelijk scholen hierin kunt betrekken. Het gaat erom om alle kinderen de kans te geven, goed speelgoed te hebben. Het is toch jammer dat goed gebruikt speelgoed op de zolder of in de kelder staat als je er nog kinderen uit gezinnen met een dunne portemonnee blij mee kunt maken. In Venlo groeien immers ongeveer 3500 kinderen op in gezinnen met weinig geld. 

Tegelen: Kaldenkerkerweg, weer een belangrijke stap dichterbij de aanpak! 

Drukte en diverse vormen van verkeersonveiligheid. Trillingen en geluid, fijnstof. Gebrek aan sociale veiligheid. Afwateringsproblematiek.  Dat zijn de treurige kenmerken van de Kaldenkerkerweg in Tegelen. In de gemeenteraad werd afgelopen februari gesproken over wat de gemeente Venlo in de jaarschijf 2018 van het GVVP (gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan) moet gaan doen. Het geld klotst niet tegen de plinten, dus één keuze moest er worden gemaakt. De keuzemogelijkheden waren achtereenvolgens: havengebied Venlo, gastvrije binnenstad, snelfietsroutes, Kaldenkerkerweg Tegelen of een eigen onderwerp.

Voor alles valt wat te zeggen, maar onze keuze stond al vast: Kaldenkerkerweg Tegelen. Immers: VenLokaal diende in de begrotingsbehandeling vorig jaar al een motie in over de aanpak van de Kaldenkerkerweg. Dit was een motie die opriep tot het benoemen van de Kaldenkerkerweg tot prioriteit, en om deze in de begroting van 2018 te verwerken. Want er moet geld vrijgemaakt worden. De motie werd unaniem aangenomen.

Dit probleem speelt al vele jaren, de werkgroep Kaldenkerkerweg heeft een tijd geleden al een rapport uitgebracht. Belangrijk hierbij is, dat alle problematiek in één plan wordt aangepakt, dus de weg geen drie of vier keer opengebroken gaat worden. Dat noemen we werk-met-werk maken. De aanpak past ook prima bij de voor ons zo belangrijke onderdelen: fietsen, verkeersveiligheid in het algemeen en veilige schoolgaande routes evenals leefbaarheid in wijken en kernen. 

Ook weer unaniem, koos de gemeenteraad voor de Kaldenkerkerweg Tegelen, ook met de motie van VenLokaal nog in het achterhoofd. Dat geeft het college handvatten om hiermee aan de slag te gaan en op pad te gaan voor onderzoek, financiering en subsidies en co-creatie. Weer een stap dichterbij dus! De werkgroep Kaldenkerkerweg en VenLokaal is erg blij met deze boodschap van de raad! 

Uitvoeringsplan Centrum Tegelen gepresenteerd; sloopwerkzaamheden Martinushof afgetrapt

 Wethouder Ben Aldewereld en raadslid Leon van den Beucken zijn namens de fractie VenLokaal bij de aftrap geweest. Het BIZ Centrum Tegelen, Martinushof BV, Woningcorporatie Antares en de Gemeente Venlo hebben hard gewerkt aan een gezamenlijk, integraal uitvoeringsplan om het centrum te revitaliseren. Dat is ook dringend nodig. Zoals meerdere centra heeft het centrum van Tegelen het de laatste jaren erg moeilijk. De economische crisis, de concurrentie en vooral het internetwinkelen heeft ook op het winkelcentrum van Tegelen een zware wissel getrokken. Er is nogal wat leegstand en het “funshoppen” staat onder forse druk. Op dit moment kent het winkelhart van Tegelen ongeveer 80 winkeliers. 

Wethouder Satijn verrichte de eerste sloophandeling van het Martinushof, immers daar heeft Jan Linders plannen. Met enkele kanonschoten werd er confetti afgevuurd. Daarna gingen de vele belangstellenden gezamenlijk over de Kerkstraat naar de locatie PSW, waar iedereen erg gastvrij werd ontvangen. Onder het genot van een hapje en drankje werd daar het uitvoeringsplan gepresenteerd. Sprekers waren Leo Linders (Martinushof BV), Martin Kok (BIZ Tegelen) en Paul Stelder (Antares). De hoofdlijnen van het plan zijn helder: Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, terugdringen leegstand, bereikbaarheid en parkeren. Aan de mensen uit Tegelen, vooral die vlakbij wonen, is nadrukkelijk gevraagd mee te denken om van Tegelen weer een bruisend winkelcentrum te maken. Dat past ook bij deze tijd van co-creatie en samen optrekken. Er zal hard gewerkt worden om Tegelen het centrum (terug) te geven dat het verdient. Benadrukt is dat het gepresenteerd plan geen wondermiddel is, en ook dat niet alle problemen meteen opgelost kunnen gaan worden, maar het is wel een goede basis om samen de handen ineen te slaan. Het Tegelse centrum moet weer zo aantrekkelijk worden dat er terrein gewonnen kan worden van het internet! Meer informatie over het uitvoeringsplan kunt u vinden op www.winkelcentrum-tegelen.nl

 

Woonvisie Venlo  2016-2020

Afgelopen december werd in de gemeenteraad de woonvisie 2016-2020 vastgesteld. Deze woonvisie ligt aan de basis van de prestatieafspraken, die de gemeente jaarlijks met de corporaties maakt. We hebben er afgelopen jaar al enkele malen over gesproken in de raad, voor wat betreft het lokale woonbeleid en ook de Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg. Onderweg naar deze woonvisie heeft Leon van den Beucken, namens VenLokaal herhaaldelijk de belangrijke thema’s genoemd. Leefbaarheid en prettige woonomgeving. Voldoende betaalbare, maar goede woningen voor mensen met een smallere beurs. Onze ouderen, die in hun vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. Jongeren die in de dorpen willen blijven wonen. Duurzaamheid. Enkele quotes van VenLokaal van afgelopen anderhalf jaar: 

“onze ouderen hebben altijd voor ons gezorgd, nu dienen we goed voor hen te zorgen. Een AOW-uitkering verstrekken is het eerste waaraan je dan denkt, maar we moeten hen ook geschikte woningen aanbieden. Onze ouderen moeten kunnen wonen in voor hen vertrouwde gebieden waar voldoende basisvoorzieningen in de buurt zijn. Voor de toekomst is levensloopbestendige nieuwbouw een onderwerp, maar ook het aanpassen van de huidige woningen van de ouderen. “

“De fractie van VenLokaal vindt het niet meer dan normaal dat, behalve het Venlose centrum en de stadsdelen Tegelen en Blerick, de visie zich ook focust op de ontwikkelingen in de dorpen Arcen, Belfeld, Lomm en Velden. Van wezenlijk belang is, dat er daar ruimte blijft om te ontwikkelen naar behoefte. Jongeren die in de dorpen willen blijven wonen, moeten hiertoe een kans blijven krijgen.”

“Wij zien in deze woonvisie, dit kompas de zaken die we belangrijk vinden, terugkomen. In het ontwikkelperspectief zien we op het gebied van leefbaarheid, woonaantrekkelijkheid en woonwijken met toekomstwaarde extra aandacht voor Blerick, en dat is goed. “

“Veel van onze wijken en kernen zijn goed leefbaar volgens de Leefbarometer, echter niet allemaal. Op de wijken die minder goed of slecht scoren, zal de volgens VenLokaal de focus moeten liggen. We vinden niet alleen fysieke maatregelen belangrijk, maar ook sociaal-maatschappelijke en sociaaleconomische maatregelen. De leefbaarheid wordt gemaakt door bewoners, de woningcorporatie en de gemeente samen. In januari bleek hier aan deze tafel al dat leefbaarheid een zeer belangrijk thema is en wordt in deze raadsnotitie weer geduid. Dat is goed. “

Velden: Even terug bij de vrijwilligers

Twee jaar geleden reisde Leon van den Beucken door de gemeente Venlo, om te inventariseren hoe het was gesteld met betrekking tot zwerfafval. Ook in Velden. Alles lag er op veel plaatsen spic en span bij, om door een ringetje te halen. Leon had geluk: hij stuitte net die dag op twee krasse mannen in oranje jassen, welke vrijwillig bezig waren Velden te ontdoen van zwerfvuil. Hiervoor willen ze niets hebben, ze doen het graag voor de samenleving. “Als de gemeente er iets voor wil geven, dan graag naar geschikte projecten voor de leefbaarheid van Velden”, zeiden de bescheiden heren destijds. VenLokaal heeft er later dat jaar een onderwerp gemaakt voor de nieuwsbrief. Uiteraard zijn we nu benieuwd hoe het de mannen twee jaar later vergaat. We willen ook weten, hoe de samenwerking met de gemeente is, en of er nog andere ontwikkelingen zijn.De heren zijn nu begonnen voor het vijfde jaar, en het bevalt ze nog steeds goed. Ze zitten mooi in de natuur, kunnen zelf alles regelen en bepalen. Er is een hele goede onderlinge verstandhouding, geen rangorde. En nog een mooie bijkomstigheid: genoeg beweging, dat houdt jong. Onderweg wordt af en toe een praatje gemaakt met de mensen, ze worden ook vaak begroet en merken ze dat hun werk erg gewaardeerd wordt. “Prima bezig, mannen.” De beide Veldenaren hebben niet de indruk dat er al veel minder troep wordt weggegooid, de balans tot op heden is al weer ruim 20 zakken. Wel merken ze dat er op andere plekken ook initiatieven op gang gekomen zijn. De samenwerking met de gemeente verloopt prima, volgens de Veldense mannen. Ze regelen het ophalen van de vuilniszakken en het leveren van de noodzakelijke spullen met de buitendienst-medewerkers. Af en toe is er wel eens telefonisch contact met de toezichthouder van de gemeente Venlo, voor de rest zijn er geen lijnen. Het vrijwilligersnetwerk in de gemeente Venlo wordt steeds meer uitgerold. Dat is ook buiten Velden goed te zien, veel plekken worden schoner. Het werken aan de bewustwording aan de voorkant is ook heel belangrijk, en ook daar wordt hard aan gewerkt. Alleen is dit geen proces dat in een of twee jaar klaar is, maar het vergt veel inspanningen een heel lange adem. Het begint al op de lagere school. Zolang de mentaliteit bij sommigen niet verandert, zijn onze vrijwilligers onmisbaar. Dus doe je lege sigarettendoosje, Red Bull-blikje of chips zakje in de prullenbak of neem het mee naar huis! 

Ook VenLokaal zegt: “Prima bezig mannen”. Bedankt. 

Venlo: onze parel de Groote Heide, natuurgebied met historie door Leon van den Beucken

Het Venlose landschap is er een met relatief veel hoogteverschillen. Natuurgebied de Groote Heide, ten oosten van Venlo, maakt hier deel van uit en heeft een omvang van ongeveer 260 hectare. De Groote Heide ligt op het zogenaamde hoogterras, dat ontstaan is doordat de Maas zich vele eeuwen een weg gebaand heeft in het landschap. De Groote Heide kent een rijke en bewogen historie, de naam is in de middeleeuwen ontstaan. In die tijd groeide er nog overal volop heide en graasden er hier schapen. Weer later kwamen er agrarische en bosbouw activiteiten. Rond 1850 werd dit gebied gebruikt voor militaire oefeningen, vanwege de bossen en de grote gebieden met heide. De grote aarden wallen, die je nu nog ziet, dienden om kogels op te vangen. Tot de zomer van 1995 werden er nog geoefend door soldaten.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd er door de Duitsers een vliegveld aangelegd, alsmede toegangswegen en brede startbanen. Veel grond uit het Maasdal is naar het gebied gehaald, wat een gunstige invloed heeft op de soortenrijkdom. Er is door de activiteiten van de Duitsers, veel kalk in de grond terecht gekomen. Hierdoor is er een rijkere flora, deels te vergelijken met die van Zuid-Limburg. In de jaren 60, 70 en 80 werd het gebied veel gebruikt om auto te leren rijden, te crossen en te kamperen. Maar in de jaren 80 werden verhardingen en munitie weggehaald, het gebied afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en de natuur kreeg weer de ruimte. Toch ademt het gebied hier en daar nog de militaire sfeer uit.

Tegenwoordig grazen er weer schapen, net als in de middeleeuwen. Ze eten onder andere de bast van jonge bomen, maar ook  pijpenstrootjes, een grassoort die de heide kan overwoekeren. Zo zorgen de schapen ervoor dat de heide niet verdrongen wordt. En dat alles op een paar kilometer afstand van de stad!  

                          Noordkant Groote Heide                                         Zuidkant, vliegveld

Er is ook een infocentrum ingericht. Het ligt aan de Hinsbeckerweg in Venlo en is elke woensdag- en zaterdag middag geopend tussen 12:30 en 16:30. Hier is een permanente tentoonstelling maar er zijn ook wisseltentoonstellingen. Ook worden er met regelmaat excursies en workshops door Stichting Limburgs Landschap. Van hieruit kun je overigens gemakkelijk je fiets- of wandeltocht starten. Infocentrum:  

https://www.liefdevoorlimburg.nl/omgeving/bezienswaardigheden/infocentrum-groote-heide

De Groote Heide kent voor iedereen mogelijkheden voor recreatie. Wel op de geijkte wegen en paden en in bepaalde gebieden. Hier kunnen wandelaars, hardlopers, fietsers, skaters, ruiters, jeu de boulers, hondenliefhebbers en zweefvliegers genieten en ontspanning vinden. Er zijn losloopgebieden voor honden, daarbuiten moeten ze aangelijnd worden. Zolang iedereen zich aan de regels houdt, en geen rommel achterlaat, is er niets aan de hand. Dan blijft ook deze parel behouden.

Foto’s:  Leon van den Beucken

Belfeld: NSW Landgoed de Hoof 

“De Hoof” ligt ten zuiden van Belfeld, bij de Reuverweg en het Patersbos en kent een rijke historie als het gaat om het Missiehuis in Steyl, paters, boerderijen en aardappelen. Hierover gaan wij dit keer niets verklappen. Het is te leuk om zelf poolshoogte te gaan nemen. Partners Brookkank, Heemkundevereniging Maas en Swalmdal, Platteland in Uitvoering, Europese Landbouwfonds, IKL Limburg, Provincie Limburg, gemeente Venlo en Ministerie LNV hebben de handen ineen geslagen voor kleinschalige wandelroutes in dit gebied. Voor een frisse neus: loop dit ommetje eens en lees de informatieborden, zo leer je nog eens wat over de historie van Belfeld en geniet je tegelijkertijd van de mooie natuur! 

Velden: smokkel pad door Stichting Veldense Volkscultuur en IVN Maasduinen

Vroeger, werd er in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland nogal wat gesmokkeld. Zo ook van Belfeld tot Arcen. Na de tweede wereldoorlog en in de jaren 50 werd er met name veel koffie in de richting van Herungen, Straelen, Kaldenkerken en Bracht gesmokkeld. Ook schoolkinderen smokkelden mee. De smokkel was erg lucratief. Een kilo koffie kostte in 1948 1.500 Reichsmark, een pond boter 600 Reichsmark en 1 sigaret acht Reichsmark. Het modale Duitse salaris was toen slechts 180 Reichsmark per maand. Het smokkelen kon in twee nachten tijd echter net zoveel opleveren als men normaal in een hele maand verdiende. In 1953 werden de hoge accijnzen op koffie afgeschaft. Hierdoor was het smokkelen niet meer interessant en stopte vanzelf begin jaren 60. Men schat in dat er richting Noord Rijnland Westfalen tussen 1945-1953 wel 1000 ton koffie illegaal de grens is over geloodst.

Smokkelen was lucratief, maar ook gevaarlijk. Als “de kemieze” je te pakken kregen, was je nog niet jarig. De grenzen werden destijds extra scherp bewaakt. Terugdenkend aan die tijd, krijgen sommige ouderen onder ons een nostalgisch gevoel. Het ging meestal goed, maar er zijn in het Limburgs/Duitse grensgebied ook gewonden en doden gevallen tijdens schotenwisselingen. In Velden is er de kindervriendelijke “smokkelroute” van nog geen 3 kilometer, startpunt Straelseweg 35 Velden (Jagersrust).  De route voert door de mooie Veldense natuur, en is gemarkeerd. Op een aantal plekken zijn informatieborden geplaatst, waarop er van alles verteld wordt over de smokkel in die tijd, en hoe het leven van de smokkelaar beleefd werd. 

De Smokkelroute is een initiatief van Stichting Veldense Volkscultuur en IVN Maasduinen. Behalve voor wat betreft het thema smokkelen, is de route ook heel aantrekkelijk voor de kinderen op andere vlakken. Ze kunnen spelen, klauteren en leren in de natuur. De route is grensoverschrijdend en in het voorjaar van 2016 geopend. 

De Stichting Veldense Volkscultuur is actief sinds 2004. Ze neemt en ondersteunt volks culturele initiatieven en heeft de missie om de leefbaarheid te bevorderen. Het Gekke Maondaag-kunstwerk op de Markt, de wandelroute in het buitengebied en de uitgave van een boek over de historie van de Gekke Maondaag zijn voorbeelden van het werk van de stichting: http://www.veldense-volkscultuur.nl/

Om niet te veel te verklappen zijn de foto’s van een beperkt deel van de route gemaakt, ontdek de rest zelf. 

Belfeld: sport- en healthcentrum aan de Beekstraat wordt weer opgebouwd

Bijna twee jaar geleden, in de nacht van 6 april 2015, brandde sporthal “de Poelder” tot de grond toe af. Daarna werd het puinruimen. Het viel even stil en sommige inwoners vroegen zich af wat er nu gaat gebeuren. Uit gesprekken van de eigenaren met Leon van den Beucken, is gebleken dat het de bedoeling is, dat er een nieuw sport- en health centrum zal verrijzen op dezelfde plek. Er komt een hypermodern fitnesscentrum en er zal weer ruimte komen voor klassikale sporten zoals zumba en spinning. De omvang hiervan zal aanzienlijk groter zijn dan voorheen. Verder zullen er outdoor tennisbanen aangelegd worden.“ We zitten nu in de startfase, er wordt een begin gemaakt met de grondwerken”, aldus Medi Nik. “Het is de bedoeling dat dit nieuwe centrum vlak na de zomervakantie
geopend gaat worden.” 

Colofon. De nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank. Redactie bestaat uit Leon en Luud beiden raadslid in Venlo. Kopij insturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo.

VenLokaal bestaat uit de

raadsleden Leon van den Beucken, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,

wethouder Ben Aldewereld,

fractie ondersteuners Bram Beurskens, Lonneke Janssen, Lau Kuijpers en Clim Titulaer en Petra van Bommel (secretariaat).

Klik op de naam om een email te versturen. 

 

Wij Informeren

Wij informeren U over o.a.:

 

Terugkoppelingen van wat we doen via:

  • Vragenuurtjes ...

Venlokaal Tour kom gerust luisteren naar fractiebijeenkomsten.

Uit de raad geklapt! (na elke raadscyclus)

 

  • Nieuwsbrieven

Deze verschijnen een keer per maand.

Abonneren op onze Nieuwsbrief en/of Uit de raad geklapt!

Aanmelden hiervoor kan links in het menu

Rolbeschrijving

Naast de mensen in onze achterban die de oren en ogen van onze vereniging vormen, en met ideeen, voorstellen en initiatieven komen, zijn er ook mensen in vertegenwoordigende organen aanwezig. In het bestuur, in de gemeenteraad, fractie-ondersteuners en burger-intitatief-ondersteuners. Mocht je interesse hebben in een van deze rollen, kom dan eens praten op ons vragenuurtje, of de fractievergadering.

We hebben ruim honderd oren en ogen, en in elke kern een focusteam dat oplet, luistert en initiatieven neemt. Onder meer: Burgerinitiatieven Beter Belfeld, Focusgroep Beter Tegelen, Focusgroep Beter Blerick, Focusgroep Verbeter Venlo, Focusgroepen Arcen, Lomm en Velden.

We zijn nog op zoek naar mensen in de hele gemeente Venlo, die ons willen helpen!

Nieuwsbrief VenLokaal

Geen gebeurtenissen gevonden

Kalender Venlokaal

loader