nieuwsbrief-03-2016

Belfeld/Steijl: Roermondseweg weer open

De werkzaamheden aan de Roermondseweg vorderden gestaag. Het nieuwe en iets schuinere talud ligt er. Leidingen en andere ondergrondse zaken werden aangelegd waarna de weg in het weekeinde van 15 oktober weer open ging! Het was opvallend te noemen dat er met de afsluiting van deze belangrijke Noord-Zuid verbinding geen grootschalige verkeers-problemen ontstaan zijn. De weggebruikers hadden kennelijk de juiste alternatieve routes gevonden. Complimenten aan de automobilisten!

 

 

Vrijwilliger bij het Spoorwegmuseum? Leuk!

Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft een dependance in Blerick. Om precies te zijn in de oude wagenwerkplaatsen. Op deze unieke locatie (die niet voor bezoekers toegankelijk is) wordt gewerkt om oud spoormaterieel weer in de originele kleuren en wederom rijvaardig te maken. Omdat het Spoorwegmuseum het aan middelen ontbreekt om deze werkzaamheden te betalen  (toegangsprijzen zouden onbetaalbaar worden) worden de meeste werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd. Wel is er een beroepskracht (Ronald Snel) die er de dagelijkse leiding heeft. Door vergrijzing van het huidige bestand aan vrijwilligers, maar ook andere prioriteiten van de jongere generatie is er binnenkort weer plaats voor een aantal nieuwe vrijwilligers. De meeste vrijwilligers werken op zaterdag, maar in overleg met Ronald is het ook mogelij
k om op doordeweekse dagen te werken. Momenteel is het pand gesloten omdat er asbestsaneringswerkzaamheden moeten gaan plaatsvinden, maar het is de bedoeling dat er eind 2016 weer gewerkt kan worden aan de 252, het oudste elektrische treinstel in Nederland. Op kleinere schaal wor
dt er momenteel wel gewerkt aan de 629 een diesel-rangeerlocomotief.  In het verleden zijn de 1201 en de 1218 hier drastisch onderhanden genomen.  Helemaal voor niets hoef je er niet te werken. Koffie en thee zijn gratis, een koud biertje voor na afloop zorgen we zelf voor. Ook worden er veiligheidsmiddelen zoals schoenen verstrekt. Toegang voor het Spoorwegmuseum in Utrecht is gratis en er wordt elk jaar een vrijwilligersuitje georganiseerd. (Vervoer per antieke trein). Daarnaast is het mogelijk om af en toe als vrijwilliger mee te rijden met een speciale rit. Een technische achtergrond is een pre, maar niet direct noodzakelijk. Voordat er gebouwd kan worden moet er vaak eerst heel veel gesloopt en schoongemaakt worden. Ook worden er veel schilder werkzaamheden uitgevoerd.  Wil je meer weten over deze hobby die je geen geld kost? Neem dan contact op met Ronald Snel,  06-13854604 of 077-3872769, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Venlo-breed:  Accommodatiebeleid en beleid Huizen van de Wijk

Ons raadslid Marjan Schuman gaf in de raadsvergadering enkele aanbevelingen. VenLokaal wil dat activiteiten in de meest directe omgeving van de mensen in een satelliet van een huis van de wijk plaatsvinden. Het gaat daarbij vaak om mensen die sterk buurtgebonden zijn, slecht ter been zijn en een dagje ouder zijn. Ook vroeg ons raadslid om te investeren in de bekendheid van huizen van de wijk via bijvoorbeeld huis aan huis blaadjes. Belangrijk is om te communiceren dat huizen van de wijk niet alleen bedoeld zijn voor oudere en minder mobiele mensen of mensen die hulpbehoevend zijn. De Huizen van de Wijk zijn voor iedereen die iets op wil zetten met anderen en anderen wil ontmoeten. Ook als je gewoon alleen maar interesse hebt, ben je er welkom. Marjan Schuman gaf aan dat het heel belangrijk is om heel zorgvuldige communicatie over huizen van de wijk te voeren. Dit om onnodige ongerustheid onder de mensen te voorkomen over bijvoorbeeld sluitingen die helemaal niet aan de orde zijn. De wethouder zei toe maatwerk te leveren en zeker rekening te houden met minder mobiele mensen en sterk buurt gebonden activiteiten. Het is duidelijk dat een aantal accommodaties dichtbij in de buurt, weliswaar het predicaat huis van de wijk kunnen verliezen, maar toch een functie blijven houden voor de wijk. Ook gaf de wethouder aan geen accommodaties te sluiten. VenLokaal blijft de uitwerking van het accommodatiebeleid en het beleid huizen van de wijk volgen. We staan open voor signalen vanuit de buurten over dit beleid. 

 

Belfeld:  bijzondere mensen in het zonnetje gezet

Om te beginnen werd Leon Gubbels tijdens de afgelopen najaar markt in Belfeld welverdiend in het zonnetje gezet. Tijdens deze succesvolle braderie, werd de Belfeldenaar door Burgemeester Scholten bedankt voor al zijn werk. Al vele jaren is Belfeld verguld met de jaarlijkse najaar markt, die een grote aantrekkingskracht heeft op de regio. Vele handen helpen mee, maar Leon is de
grootste stuwende kracht achter dit fenomeen. Een najaar markt van dit kaliberorganiseer je niet zomaar met een paar telefoontjes of appjes. Daar komt een flinke dosis organisatietalent bij kijken en doorzettingsvermogen. Dat heeft Leon Gubbels in huis!

 

30 september was ook een bijzondere dag in Belfeld. Het dorp kreeg een kunstwerk geschonken van voormalige woonservice Urbanus, die per 1 januari opging in Woonwenz. Het kunstwerk bevat meerdere elementen, die op een of andere manier te maken hebben met Belfeld. Er is ook een gedicht bij van Belfeldenaar Paul Niessen, “Van de pas toet Sjelkesbaek", dat hij zelf opdroeg. Het kunstwerk zelf is vervaardigd door kunstenaar Sjer Jacobs, ook een inwoner van Belfeld. Een aantal andere Belfeldenaren en organisaties leverde ook een belangrijke bijdrage aan dit kunstwerk, bijvoorbeeld door mee te denken over de verschillende elementen. 

Als verassing kreeg Frank Poels, die al sinds eind van de jaren 70 in Belfeld woont, door wethouder Satijn een onderscheiding opgespeld. Frank is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. En dat is ook niet zomaar uit de lucht gevallen. Frank heeft al langere tijd veel betekend voor Belfeld. Onder meer in het opzetten van het Dorps Ontwikkeling Plan Belfeld. Welverdiend!  Jacobs, met inbreng van diverse Belfeldenaren. Ga maar eens kijken op het Stevensplein! Een en ander werd opgeluisterd door Joekskoer Tourjours ! 

 

 

 

Kindpakket voorstel naar gemeente Venlo en aandacht in Week van de Armoede

Raadslid Marjan Schuman zit namens VenLokaal in de werkgroep Kind en Armoede van stichting Bindkracht. De werkgroep deed dit jaar een doordacht voorstel van voorzieningen voor kinderen in armoede naar de gemeente: het “kindpakket”.  De voorstellen betreffen Voedsel, Kleding en schoeisel, Sport en Spel, Sport en Cultuur, Zwemmen, Speelgoed, Onderwijs en Leren op het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, Computer, Studiebegeleiding, Voor en Vroegschoolse Educatie, Toegang tot Zorg, het hebben van een identiteitsbewijs. Inmiddels werken ambtenaren van de gemeente Venlo samen met de werkgroep aan de manier waarop hieraan invulling kan worden gegeven. Een aantal van de voorstellen die de werkgroep deed gaan verder dan dat wat er aan voorzieningen binnen de gemeente en via fondsen voorhanden is. Er wordt bekeken of en hoe dit ruimere pakket aangeboden kan worden. Ook zal de gemeente Venlo een communicatieplan voor het kindpakket opstellen. Hierdoor moet het gebruik van voorzieningen toenemen en alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een communicatieadviseur is daarom regelmatig aangeschoven bij de vergadering van de werkgroep. De werkgroep vindt het  belangrijk dat er een centraal toegangspunt is om deze voorzieningen aan te vragen. Daartoe diende Marjan Schuman in de raad een motie in voor een ‘’code’ zonder dat dit stigmatiserend hoeft te zijn. Van belang hierbij is o.a. het niet steeds voor iedere voorziening apart een aanvraag te moeten indienen. Ook hieraan wordt nu door de gemeente Venlo gewerkt. In de week van de armoede die begint op 17 oktober zal er vanuit de gemeente Venlo aandacht worden besteed aan het onderwerp kindpakket en toeleiding voor degenen die dit nodig hebben. 

 

Eerste Venlose Mobiel Erfgoed Rondrit  

Sinds 1 juni dit jaar vallen oude voertuigen onder de noemer mobiel erfgoed. Voor VenLokaal-raadslid Henny Bosch, die in zijn portefeuille o.a. cultureel en industrieel erfgoed heeft, een goede reden om samen met het FEAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) de handen in een te slaan.  Op deze manier werden 2 doelen gecombineerd: tentoonstellen van mobiel erfgoed en een rit langs de parels in onze gemeente. Dit heeft geresulteerd in de eeste Venlose Mobiel Erfgoed Rondrit op zaterdag 10 september j.l. door degemeente Venlo.  Bijna 60 voertuigen hebben hieraan deelgenomen, bestaande uit auto’s, motoren, brommers en oude legervoertuigen van Santa Fe. Nadat wethouder Henk Brauer ’smorgens het startschot gaf ging de stoet van start. Veel mensen langs de kant van de weg, maar ook zeker in en op de deelnemende voertuigen, genoten van deze bonte stoet. De rondrit had totaal 5 stops:  de wagenmakerij van de Stichting Boei in Blerick,  het Ketelhuis in Steyl, Tor 9 op de Venloer Heide (D), graanbranderij De IJsvogel in Arcen en tot slot de voormalige Nedinscofabriek in Venlo-Zuid. Tijdens deze stops werd tijdens het bekende natje en droogje aandacht gegeven aan de historische waarden middels rondleidingen en presentaties door oa Marcel Hogenhuis (bij Tor 9) en Hein Oostdam (bij Nedinsco).De dag eindigde bij de voormalige Nedinsco fabriek, met het heffen van het glas op het welslagen van deze memorabele dag.

 

Venlo-breed: Referendumverordening verworpen, VenLokaal strijdbaar voor de toekomst

Referendum: Voor: VenLokaal, D66, Lokale Democraten, SP   

Tegen: CDA, VVD, PvdA, Groen Links

VenLokaal heeft hard gewerkt, samen met de collega’s van D66 om ook binnen onze gemeente een referendum vanuit de burger en vanuit de raad, mogelijk te maken. Helaas is dit initiatiefvoorstel Referendum verordening in de besluitvormende raadsvergadering van september verworpen. PvdA, VVD, CDA en Groen Links stemden tegen het voorstel van VenLokaal en D66. De fracties van de Lokale Democraten en de SP steunden het referendum voorstel echter wel. VenLokaal initiatiefnemer Leon van den Beucken, vlak na de besluitvorming: “Het is echt een gemiste kans voor de inwoners van de gemeente Venlo. Wij zijn de stad van Actieve mensen, participatie, de burger aan zet en loslaten in vertrouwen. Maar als puntje bij paaltje komt, durft een raadsmeerderheid het toch niet aan om onze inwoners het welverdiende vertrouwen en de mogelijkheid tot rechtstreekse invloed te geven. De twijfel heeft het gisteravond in raadsmeerderheid gewonnen van het vertrouwen. Met ons kan dus 70 tot 80% van de Venlose burgers teleurgesteld zijn, want dat is het draagvlak voor het referendum”. Met dit initiatiefvoorstel wilde VenLokaal en D66 de burgerbetrokkenheid en de participatie vergroten en de democratie versterken, ook het democratisch besef van raadsleden. Leon van den Beucken van VenLokaal en Frans Aerts van D66 hebben hiertoe geruime tijd gewerkt aan een initiatiefvoorstel voor een referendum in Venlo. Er werd in de oordeel vormende vergadering van alles beetgepakt om tegen het initiatiefvoorstel te zijn. De volk vertegenwoordigende rol van gemeenteraadslid zou het referendum niet verdragen, het zou niet passen in het vertegenwoordigende stelsel. Maar het zijn de inwoners, die wij vertegenwoordigen! De inwoners spreken zich in meerderheid uit voor de mogelijkheid van een referendum. Fracties die duurzaam van plan zijn om naar de burgers te luisteren, hoeven niet bang te zijn voor dit initiatiefvoorstel. De raad blijft aan zet. 

“Het zit er nu klaarblijkelijk nog niet in. Deze raad is er niet klaar voor. Maar we hebben wel wat bereikt: de discussie is gevoerd, en blootgelegd is hoe de fracties erover denken. Dat moeten de kiezers weten! Bovendien hebben we een referendumverordening in onze ijskast en is er kennis opgedaan. Voor onze inwoners  zal ik zeer gemotiveerd zijn op enig moment in de toekomst weer een gooi te doen!”,  aldus Leon van den Beucken

Arcen: Druk bezochte dorpsvergadering 

Raadslid Marjan Schuman stapte op woensdagavond 21 september het nieuwe MFA gebouw binnen. Een gebouw met veel licht en uitzicht naar buiten. Al gauw liepen veel Arcenaren binnen voor de vergadering. Er is veel betrokkenheid van de Arcenaren bij hun dorp. Een groot aantal zaken werd besproken. Een belangrijk onderwerp voor Marjan Schuman is het ondernemershuis. Hierin hebben huisarts, fysiotherapie en andere zorgaanbieders een plaats. Het oude raadhuis, het kazernegebouw of het gebouw van de Rabobank zou hiervoor gebruikt kunnen worden. VenLokaal vindt dit een uitstekend idee, want mensen die zorg nodig hebben vinden alles op een plek. De zorgaanbieders kunnen elkaar snel benaderen om samen een patiënt te bespreken. Ook kan het een plaats zijn waar mensen uit Arcen elkaar spontaan ontmoeten. Marjan wil vanuit haar rol als raadslid aandacht en ondersteuning vragen om dit voor elkaar te krijgen in Arcen.  Want mensen hebben in eigen dorp, kern of wijk behoefte aan dit soort voorzieningen en ontmoetingsplekken. 

Venlo-breed: vragen VenLokaal over laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een groot probleem, ook in Venlo. Mensen kunnen hierdoor niet of onvoldoende meedoen in de samenleving. Met alle gevolgen van dien. Raadslid Marjan Schuman stelde mondelinge vragen in de gemeenteraad Venlo over laaggeletterdheid en vroeg daarbij ook in raad om o.a. beeldtaal folders voor laaggeletterden. Hier op kwam een toezegging van de wethouder. VenLokaal is hier blij om. Citaat persbericht gemeente Venlo:'Ruim16% van de Venlose beroeps-bevolking is laaggeletterd, tegen een landelijk gemiddelde van bijna 12%. Dat moet snel veranderen. Venlo pakt dit probleem daarom samen aan met o.a. de BredeBieb Venlo, Wel.kom, Gilde Opleidingen, Stichting Groen Licht en GGD/JGZ. Deze partijen werken samen aan de oprichting van een Taalhuis, waar vraag en aanbod van taalonderwijs bij elkaar moeten komen

Blerick: nieuwe bestrating Kloosterstraat 

Blerick kan blij zijn met de mooie bestrating in visgraatmotief op de Kloosterstraat. Eindelijk is het zover, Blerick heeft het verdiend. Alles ligt er strak in, want het moet immers ook tegen zwaar vrachtverkeer kunnen. 

 

 

 

 

 


Colofon.

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank. Redactie bestaat uit Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo. De volgende nieuwsbrief komt uit in Juni 2016.

Kopij uiterlijk insturen vóór 30 november 2016 aan:

      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.