nieuwsbrief-04-2016

Begrotingsbehandeling; hoe knopen we eindjes aan elkaar?

De begrotingsbehandeling is weer achter de rug. Wat hebben we bereikt dit jaar? Wijkgericht werken en verkeer werden voortvarend aangepakt, jongeren en ouderen bewegen meer, de inwoners in de wijken en kernen pakken meer en meer taken op. 27 plus 7 is 34 Euro per huishouden vloeit vanuit de “grondstof” die vroeger afval werd genoemd terug naar de inwoner van Venlo. De woonlasten dalen met 0,16%. Een sluitende begroting die met veel moeite en veel onverwachte tegenvallers tot stand is gekomen. Parkeergarages werden gesloten, inkoopdoelstellingen werden niet gerealiseerd en de gevolgen van de kanteling vroegen grote financiële inspanningen.

Een sluitende begroting dankzij bezuinigingen. Maar waar wilde het college op besparen?

Sport: de bezuiniging van 250.000 Euro. Deze valt uiteen in twee thema’s: Enerzijds het verleggen eigendom en beheer van sportaccommodaties naar verenigingen. Anderzijds het verhogen van tarieven voor volwassen sporters. Het verhogen van tarieven voor volwassen sporters is voor VenLokaal onacceptabel. De drempel om te sporten kan en mag niet verhoogd worden; slecht bewegen is immers het nieuwe roken!

“Spullen' in de openbare ruimte worden weggehaald; speeltoestellen en kunstwerken. 60.000 Euro. Het aantal verkeersregelinstallaties verminderen, inclusief de daaraan toekomstig verbonden vervangings- en onderhoudsbudgetten. 50.000 Euro; de weggebruiker zal beter moeten gaan opletten. Reductie onderhoud wegbelijning 40.000 Euro; de weggebruiker zal beter moeten gaan opletten. De grens voor vergoeding leerlingenvervoer wordt verhoogd van 2 naar 6 kilometer en levert een besparing op van 94.000 Euro. Het SAM fonds wordt verlaagd met 50.000. Verlaging budget Cultuurmanifest: 55.000. Vermindering groenonderhoud door het weghalen van hagen: 63.000. Gras in plaats van hagen. Omroep Venlo: stoppen met de beeldkrant en de wekelijkse uitzendingen van Kijk eens naar Venlo: 70.000.

Na een lange en heftige discussie in de Raad en na een aantal schorsingen werd uiteindelijk een gezamenlijk amendement aangenomen, gedragen door hele Raad. Een uniek moment in Venlo! Oppositie en coalitie waren het met elkaar eens: de voorgestelde bezuinigingen kunnen en mogen NIET doorgevoerd worden!

Waar halen we het geld vandaan? Uit de septembercirculaire… Ieder jaar stelt de centrale overheid vast welke zak met geld de gemeenten krijgen als bijdrage. Normaal gesproken wordt dit in de komende Kadernota behandeld. Dit jaar vond de gehele Raad het noodzakelijk om deze bijdrage nu alvast aan te spreken om de voorgestelde bezuinigingen te blokkeren. In de loop van het jaar wordt dan bepaald op welke wijze, uit welke potjes, deze reparatie verder bekostigd gaat worden. Zie het amendement… 


Tegelen:  Plannen voor Calisthenics Park op de Zilverplak

Calisthenics. Een trend op sportgebied, die bezig is om Nederland te veroveren. Kalos betekent “mooi” in het Grieks en Sthénos “kracht”. Voor zover men weet bevindt de oorsprong van calisthenics zich in het oude Griekenland, de welbekende Spartanen trainden ook op deze wijze.

Twee jonge mannen, de vrienden Thom Heijnen (25) uit Belfeld en Riccardo Maeghs (25) uit Reuver, hebben de mouwen alvast opgestroopt. Ze willen Calisthenics letterlijk naar de gemeente Venlo brengen en meer mensen bekend maken met het fenomeen.  De plek hiervoor lijkt gevonden te zijn in Tegelen, aan de Zilverplak. Het wordt een openbare trainingsplek in de openlucht, voor jong en oud! De trajecten voor de realisatie van dit sportieve en sociale project zijn al in werking gesteld. Riccardo Maeghs: “Op een dag kwam ik op het idee om met calisthenics aan de slag te gaan, stootte daarna Thom aan en vond meteen een luisterend oor”. “Landelijk zijn er al zo’n 50 parken gerealiseerd, wij zijn de eerste in deze omgeving”, aldus Riccardo.

Calisthenics is een vorm van lichaamstraining waarbij veel gebruik wordt gemaakt van eigen lichaamsgewicht. Er zijn relatief weinig hulpmiddelen, in vergelijking met het traditionele fitnesscentrum. Een ander verschil met de reguliere fitness is dat je met Calisthenics – ook wel ‘Street workout’ genoemd – meerdere spiergroepen tegelijkertijd traint. De spiervorming vindt mooier en gelijkmatiger over het hele lichaam plaats, je wordt er dan ook erg sterk van. Bovendien speelt het uithoudingsvermogen en de verbetering van je coördinatie en rompstabiliteit een belangrijke rol bij calisthenics. “De sport is erg belangrijk voor ons.”

Maar het is niet alleen de sport die ertoe doet. De sociale factor, de fun-factor en de ontmoeting leveren een belangrijke bijdrage aan de waarde van deze toekomstige plek. “Na het veel te vroege overlijden van mijn moeder zocht ik een nieuwe passie en uitlaatklep, deze heb ik nu gevonden. Ik weet daarnaast zeker dat wij met onze achtergronden een positieve invloed kunnen uitoefenen op jongeren die nog richting proberen te geven aan hun leven, wij zijn ook jong geweest”, aldus Thom.

Iemand die zich het beeld vormt van twee jonge mensen, die de hele dag op straat hangen, schiet een echt een losse flodder. Deze boodschap geven ze terloops nog even mee tijdens een kop koffie bij ons raadslid Leon van den Beucken. Riccardo en Thom: “Wij zijn twee actieve jongens met onze eigen ambities en een goede baan, die dit initiatief er gewoon nog bij doen.” Thom, afgestudeerd HBO-jurist is werkzaam binnen de Rabobank en Riccardo is een ICT-er. ‘’Het is belangrijk dat de mensen geen labeltje gaan hangen aan zo’n initiatief, maar dat ze het maatschappelijk belang ervan inzien.” Er is naar aanleiding van dit project buiten hun reguliere website ook een Facebookpagina in de lucht: “Calisthenics Venlo”, zie: FACEBOOK

De bedoeling van dit project is dat het gefaseerd wordt gerealiseerd. VenLokaal vindt dit een geweldig initiatief. Een idee dat past bij deze tijdsgeest. We zijn daarom trots op Riccardo en Thom. Het zijn mannen die niet roepen dat “ze” ergens iets aan moeten doen, maar zelf met ideeën komen om deze vervolgens in werkelijkheid om te zetten. En daar is natuurlijk wel de hulp van de gemeente bij nodig. De interactie van onze inwoners vindt niet alleen of hoofdzakelijk in het centrum van Venlo plaats. Dat gebeurt vooral daar waar onze mensen wonen en leven: de wijken en dorpen! Dat blijkt ook nu weer, met het initiatief van de heren Heijnen en Maeghs. We zullen het op de voet blijven volgen. (afbeelding: Zilverplak Tegelen)


Blerick: Gesprek met gedetacheerde werknemers WAA.

Raadslid Marjan Schuman gaat op bezoek bij WSW bedrijf WAA. Het WAA is een detacheringbedrijf geworden.  Naar aanleiding van het jaarverslag WAA wil Marjan graag weten hoe het de gedetacheerde WSW’ers vergaat. Via wethouder Hanno Lamers is er een gesprek geregeld, de accountmanager is er bij aanwezig. Het is rustig in het gebouw in de Edisonstraat in Blerick. Steeds minder mensen zijn hier werkzaam. De accountmanager heeft een geanimeerd gesprek met een groepje van 4 mensen. Ze dragen een zwart T-shirt met logo van het bedrijf waar ze montage werk verrichten. Ze zijn trots. “We doen het goed. De producten die wij monteren zijn net zo goed of beter. We horen ook gewoon bij het personeel van het bedrijf.” Het groepje wordt aangestuurd door een begeleider die de groepsleden goed kent. “Er zijn weliswaar verschillen qua werktempo, maar dit wordt gecompenseerd doordat sommige mensen weer heel andere kwaliteiten hebben, zoals het goed kunnen opmerken van fouten.” Als Marjan vraagt of ze nog terug willen naar de Edisonstraat, is het antwoord unaniem: “Saai. Je moet daar maar afwachten of er werk is.”

Er zijn ook werknemers van WAA die als eenling en zonder dagelijkse begeleiding werken bij een bedrijf. Een ervan is Jan. Hij maakt zich nieuwe vaardigheden en kennis gemakkelijk eigen. Door een verkeersongeluk in zijn jeugdjaren, heeft hij een lichamelijke handicap. Jan heeft gewerkt voor verschillende bedrijven, waaronder een bank. Er wordt geopperd dat een bedrijf dat een aantal banen wil schrappen al snel een einde maakt aan detacheringcontracten van WAA. Dat is pijnlijk. Jan heeft de mogelijkheid gehad om bij een bedrijf te komen werken zonder detachering via WAA. Hij heeft hier echter vanaf gezien. “Want dan kan ik niet meer terugvallen op WAA en krijg ik WW. Gezien mijn handicap zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt kleiner en val ik dan hoogstwaarschijnlijk terug op bijstand. WAA neemt mij altijd terug en via detachering door WAA ben ik een goede en goedkope arbeidskracht voor een werkgever. Zo heb ik financiële zekerheid. Dat is des te belangrijker omdat ik een gezin heb”. Marjan Schuman vindt het fijn, dat het de mensen met wie ze die morgen gesproken heeft goed vergaat in hun detachering. Ze vraagt zich af, hoe het zal gaan met de mensen die nu nog steeds op de Edisonstraat werken.

VenLokaal-collega Luud Pieko oppert in de raad van Venlo het idee om deze mensen was- en strijkwerkzaamheden te laten verrichten voor bedrijven die kleding distribueren op Tradeport. Het WSW bedrijf Ergon is er al heel succesvol mee. Het idee zal worden onderzocht. Wie weet is het dan minder saai op de Edisonstraat, of staat Edisonstraat dan leeg. Gegeven is dat sinds 2015 er geen instroom meer is in de WSW bedrijven. Het werkgeversservicepunt kan deze mensen die door een handicap een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, naar werk toe leiden. Ook wordt bekeken of de afdeling Samen Leven Samen Werken van Venlo hier een functie in kan hebben. Het blijft een aandachtpunt deze mensen te ondersteunen om in hun levensonderhoud te voorzien en gelijkwaardig mee te laten draaien in onze samenleving.


Tegelen: motie VenLokaal aanpak Kaldenkerkerweg Tegelen aangenomen

De Kaldenkerkerweg in Tegelen. Een drukke weg, door woonwijken en ook langs uitritten van bedrijventerreinen. Er is sprake van zogenaamde multiproblematiek. Behalve drukte, is er sprake van gevaarlijke situaties voor fietsers en weggebruikers. Fijnstof, geluidsoverlast en trillingen. Maar ook problematiek bij hevige regenval. De werkgroep Kaldenkerkerweg heeft begin 2015 al een gedegen onderzoek uitgevoerd naar al deze problematiek, en dit in de vorm van een rapport gepresenteerd aan de gemeenteraad. Er zijn wel plannen om delen van de problematiek aan te pakken. Maar voor een totaalaanpak (werk-met-werk-maken) is geen budget. VenLokaal vindt het echt tijd worden dat er komaf gemaakt wordt met de problemen op de Kaldenkerkerweg.

Daarom diende Leon van den Beucken namens VenLokaal tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling een motie in, waarbij het college opgeroepen wordt zo snel mogelijk met een definitief plan van aanpak te komen. En daarbij ook een compleet uitvoeringsplan te leveren. Daarnaast zijn er ook financiën nodig: het college wordt verzocht dit in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan hoog te prioriteren en in de begroting van 2018 te verwerken. De motie van VenLokaal werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Een stap voorwaarts.


Blerick: Verslag bewonersavond Smeliënkamp

Marjan Schuman bezocht afgelopen najaar de bewonersavond Smelienkamp Blerick. Er blijken zorgen te leven over de verkeerssituatie op het Blariacumplein. Ook vinden de bewoners dat er veel meer op verkeersovertredingen gehandhaafd moet worden. Er wordt gevraagd alvast remmende verkeersmaatregelen te gaan nemen op de Horsterweg. Dit om vooruit te lopen op de situatie dat de Eindhovenseweg straks afgesloten zal zijn door de grote verkeersveranderingen rondom het station Blerick en het Kazerneterrein. Eén van de bewoners heeft op internet gevonden dat bij de infrastructurele veranderingen die gaan plaatsvinden samen met Pro-rail er rotondes te dicht op elkaar komen te liggen. Dit zou volgens de regels niet mogen. Een mail wordt gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ook is hij geen voorstander van het aanleggen van een viaduct. Maar wil hij liever een rotonde. Is goedkoper en geeft minder overlast. De gemeente gaat dit verder uitzoeken. Bij melden van problemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. blijkt, dat sommige bewoners daar erg ontevreden over zijn en anderen juist verrast zijn over de snelheid van het oplossen van problemen. Men wil graag meer speeltoestellen in de buurt hebben. Deze kunnen samen met wijkbewoners geplaatst en onderhouden worden: er zijn nog speeltoestellen over die momenteel zijn gestald. Er wordt gezocht naar jonge ouders die dit eventueel willen opzetten. Een moeilijk probleem blijkt te zijn dat er in de wijk mensen wonen die zorg mijden. Niemand kan er achter de voordeur komen. Ook niet om te spreken over gevaarlijke situaties zoals dakpannen die zo slecht liggen dat ze bij wind er vlug zullen afwaaien. De gevaarlijke situatie blijft voortbestaan. Het is al gemeld bij sociale wijkteam, maar het duurt allemaal wel lang. Er wordt aangekondigd dat er mogelijk een handtekeningactie wordt opgezet als het Huis van de Wijk de Vijfsprong  gesloten zou worden. Tot slot wordt er informatie gegeven over de buurtpreventieapp NEXTDOOR en worden er foto’s getoond van Oud Blerick.


Tegelen: Buurtinitiatief wijk Op de Heide

Vaak wordt er negatief gesproken over de wijk Op de Heide te Tegelen en dat vindt Ben Aldewereld, kersverse VenLokaal-wethouder, niet terecht. Ben: “Al jaren kom ik in de wijk. Ik constateer dat veel mensen elkaar de hand in de rug houden, elkaar helpen met allerlei kleine klusjes. Een school en een supermarkt die nadrukkelijk deel uitmaken van de buurt met allerlei initiatieven. Een gemengde bevolking die elkaar de ruimte geeft om te leven. ”Natuurlijk zijn er volgens Ben “zorgpunten”. Er wordt gedeald (waar niet, zou je zeggen) in rustige hoeken welke grenzen aan een bosrijke omgeving. Het nationale hondenpoep probleem laat zich ook hier gelden, ook op speelplaatsen voor de kinderen. Tijdens de “burendag” laat de wijk zien waartoe zij in staat is. Vele kraampjes met grote variëteit  geven goed een beeld van de multiculturele samenleving. Eén bepaald project sprong er volgens Aldewereld deze keer uit: niet op de centrale plek bij de Plus, maar midden in de wijk. Daar liggen namelijk twee speelplaatsen voor kinderen. Een waar de speeltoestellen totaal verouderd zijn en een andere waar bijna niets meer gedaan wordt. Een paar bewoners hebben het initiatief genomen om een actie te starten voor nieuwe speeltoestellen en de actie begon met het gezamenlijk schilderen van de ruststenen door de kinderen. Gedurende de dag was er voor de kinderen van alles georganiseerd, zoals een springkussen, schminken, bellen blazen en lekker kliederen en verven. Verwacht wordt dat in januari de nieuwe speeltoestellen er zullen zijn en dat de opening kan plaatsvinden. Uiteraard zullen wij als fractie van VenLokaal daarbij aanwezig zijn! De bijna niet meer gebruikte speelplek wordt omgetoverd, zo is de bedoeling, tot een volkstuintje. Op deze wijze hopen de bewoners bij te dragen aan gezond eten en leven. Een super initiatief! Deze dag werd afgesloten met een gezamenlijke barbecue waarbij alle buurtbewoners waren uitgenodigd.

Foto’s: Iris Rijbroek


Tegelen: afbraak Martinushof

Het vroegere ziekenhuis Sint Willibrordus, later het verpleeghuis Martinushof was verouderd en moest gerenoveerd worden. Het ministerie gaf echter geen goedkeuring aan de verbouwplannen omdat het te duur zou zijn. Besloten werd toen, in samenwerking met Antares, nieuw te bouwen op het lege terrein Allers. Zo ontstond het nieuwe zorgcomplex de Nieuwe Munt. Al een aantal jaren ligt Martinushof er verlaten en verloederd bij. Ramen en ingangen zijn met platen dicht gespijkerd. Toch bleef vandalisme steeds de kop opsteken tot grote ergernis van de buurtbewoners.

Gelukkig heeft Jan Linders het pand en de grond gekocht om een nieuw pand te bouwen voor de supermarkt en de parkeerproblemen op te lossen. In een gehouden voorlichting voor alle buurtbewoners zijn de plannen uit de doeken gedaan. Besloten is in december te starten met de afbraak van het totale pand en het doorbreken van “in de Beeten” naar de Raadhuislaan waarbij nieuwe parkeerplekken gerealiseerd zullen worden. De afbraak zal in gedeeltes plaatsvinden, omdat er veel asbest in het gebouw zit. Bovendien dient de veiligheid voor de buurt gewaarborgd te worden. Het slopen zal geruime tijd in beslag nemen en men verwacht eind mei, begin juni volgend jaar klaar te zijn met de sloop. Al het puin wordt op het terrein vermalen tot gruis, het gaat gebruikt worden voor de nieuwe parkeerplaatsen of verkocht worden aan een andere partij. Het betekent dat er zo’n 1000 vrachtwagens puin afgevoerd moeten worden. Een hele logistieke klus, waarbij de verkeersveiligheid voorop staat. Wanneer met de nieuwbouw gestart kan worden, staat nog in de sterren geschreven. Men denkt nog 4 tot 5 jaar nodig te hebben voor de realisatie van het project.

Voor Tegelen betekent dit de zoveelste uitdaging in het centrum. Naast de toenemende leegstand in zowel de winkelstraat als het oude raadhuis wordt het hoog tijd een goed doortimmerd plan op te stellen en uit te voeren voor het centrum van Tegelen!!! Kortom: Voor VenLokaal is het erg belangrijk dat er een goed centrumplan voor Tegelen komt en ook uitgevoerd wordt. Tegelen verdient dit!


Venlo-Zuid :Kindcentrum “de Zuidstroom”: vernieuwend, fris en …  cradle-to-cradle (C2C)

Veiligheid, vertrouwen, structuur, samenwerking en verbinding. Dat zijn de kernwaarden van de moderne basisschool de Zuidstroom in Venlo-Zuid. De school onderscheidt zich van andere doordat opvang en onderwijs met elkaar verweven worden. Kindcentrum de Zuidstroom werd onlangs bezocht door een delegatie uit de gemeenteraad, waarbij van VenLokaal Marjan Schuman en Leon van den Beucken aanwezig waren. We werden zeer gastvrij ontvangen en waren aangenaam verrast over de school. Wat het eerste opvalt als je de school binnenkomt, is de groene, frisse uitstraling en het voortreffelijke binnenklimaat. Beneden, vlakbij de ingang tref je een mooie, groene wand aan. Deze levert een grote bijdrage aan een goed binnenklimaat. En dat is belangrijk voor de gezondheid, maar draagt ook bij aan betere leerprocessen.

Toen we de kinderen vroegen wat er zo leuk of bijzonder aan de school was, verrasten de opmerkingen ons. Een van de kinderen uit groep 6 zei “elkaar helpen en respecteren”. Je zag ook daadwerkelijk dat kinderen uit groep 7 andere kinderen uit groep 5 hielpen met lezen. Een jongen uit groep 8 vertelde met trots en passie dat hij een mediator was. Prachtig om te zien hoe de kinderen al bezig zijn om met conflicten om te gaan en om anderen weer samen te brengen. Een meisje uit groep 6 gaf vervolgens
aan niet te kunnen wachten om volgend jaar tot mediator opgeleid te gaan worden. Ook waren kinderen die spontaan “cradle to cradle” antwoordden op de vraag wat de Zuidstroom zo bijzonder maakt. Het is niet zo belangrijk dat de kinderen precies kunnen definiëren wat C2C is. Het gaat erom dat ze er een bepaald beeld bij hebben en dit meegenomen wordt in het kind-zijn. Binnenkort komt er overigens een onderzoek naar de kwaliteit van het binnenklimaat van de school. Dat moet eigenlijk wel heel goed uitpakken. Wij zijn benieuwd!

                                                                                      De groene wand


 Velden: Spreekwoord: wat was er eerder, de kip of het ei?

Raadslid Marjan Schuman vroeg  woensdagavond aan het college of de signalen klopten dat de open inloop in het woon-zorgcomplex de Rozenhof in Velden verplaatst zouden worden. Ze informeerde ook of op de open inloop in de Julianaflat hersteld kon worden. Wethouder Tax antwoordde dat de open inloop van de Rozenhof niet verplaatst zou worden. Inwoners in Velden reageerden massaal op de handtekeningenactie van Ine Jacobs uit Velden om deze inloop voor de oudere bewoners van Rozenhof en omgeving te behouden. Het was aan de raad om de open inloop in de Julianaflat te herstellen. In een adviesrapport aan de gemeente Venlo omstreeks de maand september van dit jaar stond wel degelijk vermeld dat de Rozenhof op termijn zou moeten gaan verhuizen naar BMV de Vilgaart. Wethouder Tax gaf toen als antwoord op vragen van Marjan Schuman dat er maatwerk geleverd zou worden. 


Er zouden ook geen gemeenschapsaccommodaties gesloten worden. Ook andere open inlopen zoals o.a. De Bongerd in Tegelen, Het Zonneveld en de Vijfsprong in Blerick als ook het Pronkeppelke in Belfeld stonden in dit advies vermeld als open inlopen die op termijn zouden moeten verhuizen. Dit antwoord geeft houvast voor de andere open inlopen die volgens het adviesrapport zouden moeten verhuizen. Het spreekwoord zegt: wat was er eerder de kip of het ei?


Belfeld:  werken aan een schonere omgeving

Het is vrijdag 30 november, zonnig maar wel flink koud. De mensen moeten na een milde herfst nog wennen aan de lagere temperaturen. Remco Witteveen, geboren en getogen in Belfeld, maalt niet om het koude weer. Hij is bezig een paar containers voort te duwen, waarin hij het Belfeldse zwerfafval verzamelt. Leon van den Beucken is onderweg, ziet hem bezig en stopt om een praatje met hem aan te knopen. Precies op een van de markantste plekken van Belvend, “d’n Boag”.  De bakken zitten al aardig vol.


 “Dit project loopt via het Huis van de Wijk, we hebben een routekaart die ons aangeeft welke gebieden voor ons zijn”, vertelt Remco. Witteveen trekt drie keer per week, samen met enkele anderen, de buitenlucht in om andermans troep op te ruimen. Maar hij blijft goedlachs. “Ik heb toch wel de indruk dat er in het algemeen iets minder afval op straat wordt gedeponeerd, ik merk een lichte verbetering.”

 

Er is landelijk, en ook in onze gemeente een trend, dat de inwoners steeds meer losgelaten worden door de gemeente. Dat betekent dat ze zelf meer de regie krijgen over hoe de omgeving er uit gaat zien. Men verwacht van onze burgers dat ze steeds meer voor hun omgeving en elkaar gaan zorgen. Daar hoort ook het ophalen van zwerfafval bij. Voorlopig nog tenminste. Want als iedereen het fatsoen zou hebben om zijn blikje, fastfood-verpakking of wikkel mee naar huis te nemen, dan was dit niet meer nodig. Het is een mentaliteitskwestie, die verander je niet door twee maal zoveel prullenbakken te plaatsen. De gemeente is hard bezig, om vooral onze jeugd op de scholen voor te lichten over dit probleem. Zolang deze mentaliteitsverandering nog geen feit is, is het werk van mensen zoals Remco Witteveen nog broodnodig. Remco, bedankt!


Venlo-Zuid: Ecologische stadstuin in Oud Zuid

Een broodje gezond eten, met groeten uit eigen tuin. Een mooie, groene en leefbare omgeving. Mensen – van jong tot oud - die elkaar treffen en samen iets moois opbouwen. Dat wil het bewonerscollectief Venlo Oud-Zuid graag bereiken. Niet zeuren, maar zelf de handen uit de mouwen steken is het adagium. VenLokaal is erg enthousiast over dit initiatief en volgt dit op de voet.

De Maria kerk zal meehelpen in de vorm van het beschikbaar stellen van de grond. De leerlingen van de school ’t Wildveld zullen groenten en fruit in de tuin kweken. Onze inwoners gaan straks niet alleen van zelfgekweekte groenten en fruit uit de kas en van de volle grond genieten, maar er komt ook nog een pluktuin en voedselbos, bloementuin en een kindveilige vijver. Achter de kas zal een put geslagen worden met een diepte van 8 – 11 meter. Allemaal fantastische zaken.

Het initiatief biedt ook mogelijkheden om overlast tegen te gaan: immers er is meer reuring en sociale controle en het gebied zal na een bepaald tijdstip afgesloten kunnen worden. Rondom de stadstuin komt er namelijk een hekwerk. Er zijn alleen materiaalkosten, het hekwerk wordt door de metaalafdeling van ’t Wildveld gemaakt.

De gemeente heeft al eerder toegezegd daar waar ze kunnen, alle medewerking te verlenen. Dit op het gebied van vergunningverlening, waarvan het traject in volle gang is. Ook wil de gemeente bekijken hoe ze met menskracht, materieel en financieel de plannen in Oud-Zuid kunnen ondersteunen bij het bouwklaar maken van het gebied. Er is in ieder geval al toegezegd door de gemeente om de kosten van het oprichten van een Stichting te willen dragen.

Als VenLokaal nieuws heeft over de voortgang van het project, zullen we u dat zeker melden.


Opvolger Regiotaxi Omnibuzz:  de feiten op een rij.

Er was veel ophef over de brief die regiopashouders kregen van Trafficon afgelopen oktober. Raadslid Marjan Schuman deed onderzoek naar wat er precies aan de hand was. Bijgaand zet ze even de feiten op een rij.

Uit navraag bij de gemeente Venlo en Omnibuzz, de nieuwe uitvoerder van de opvolger van de Regiotaxi vanaf 11 december 2016, blijkt dat de Regiotaxi gewoon blijft bestaan.

 

  • De Regiotaxipas blijft geldig voor het Regiotaxivervoer. Deze pas hoeft ook niet te worden omgewisseld
  • Vanaf 11 december 2016 heet Regiotaxi voortaan Omnibuzz, maar het vervoer blijft hetzelfde alleen is er een nieuwe naam
  • Vanaf 11 december is de Regiotaxipas niet meer geldig in het openbaar vervoer, er wordt door gemeenten en Omnibuzz nog gekeken naar een eventuele opvolger voor dit product, maar dat is nog geen garantie dat het er komt
  • Mensen met een Regiotaxipas hebben in november een brief van Omnibuzz gekregen om al hun gegevens te controleren en aan te vullen. Contact blijft lopen via telefoon, papier en mail
  • Mensen met een Regiotaxipas krijgen in eind dit jaar een nieuwsbrief van Omnibuzz met alle informatie over de situatie vanaf 11 december 2016
  • Het telefoonnummer voor het reserveren van een rit blijft ook vanaf 11 december 2016: 0900-0699
  • Het contact blijft lopen via telefoon, papier en mail
  • Er wordt in de brief van november om een mailadres gevraagd. Dit is omdat sommige mensen het  op prijs stellen na een telefoongesprek een bevestiging te krijgen op de email of een samenvatting

De feestdagen naderen

Weer is er een jaar bijna om. Nog even, en dan spuiten de vuurpijlen omhoog en we zijn vertrokken voor 2017. Maar eerst moeten de kerstdagen natuurlijk nog komen. Natuurlijk een moment om samen met familie en vrienden te zijn. Om samen te eten. Misschien ook een tijd om te bezinnen of het jaar te evalueren. Misschien wordt het een witte kerst, zoals in 2009 en 2010. Maar ook als het groen blijft, vieren we kerst.

VenLokaal wenst jullie allen een fijn kerstfeest en een mooi, gezond en spetterend 2017! 


 

Colofon. Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank.

Redactie bestaat uit

Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo.

Kopij insturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.