nieuwsbrief_1_2015

Nieuwsbrief 87 jaargang 2015-1

Schermafdruk2015 03 2317.13.09

Doendenkers (Oogsttuin Marianum Venlo-Oost). 

Samen aanpakken, in plaats van te roepen “daar moesten ze iets aan doen’’ of op Facebook zeggen hoe het moet. Doendenkers! Dat is de naam van een TV documentaire, een gezamenlijk project van KNHM en L1. Er wordt ook stilgestaan bij het initiatief Oogsttuin Marianum in Venlo Oost. Uitgelegd hoe een burgerinitiatief ontstaat, hoe het verder wordt opgepakt en wat het resultaat is. Wat komt er allemaal bij kijken als je zelf aan de slag gaat om je dorp, wijk of buurt te verbeteren? Waar lopen initiatiefnemers tegenaan en wat zijn successen? Bezoek deze website (hier klikken).

 

In 2015 komt u mogelijk in aanmerking voor een zogenaamde koopkrachttegemoetkoming.

Eind oktober 2014 is er vanuit Den Haag een koopkrachttegemoetkoming beschikbaar gesteld. Ook aan de gemeente Venlo. De laagste inkomensgroepen tot maximaal 110% van het sociaal minimum konden een extraatje krijgen. In Venlo kwamen daarvoor circa 6.380 huishoudens in aanmerking. De minima die bekend waren bij de gemeente Venlo kregen dit automatisch gestort. Inwoners die dachten hiervoor in aanmerking te komen zoals zelfstandigen zonder personeel konden via de website van de gemeente Venlo een aanvraagformulier invullen en indienen. Ze hoefden daartoe alleen inkomensgegevens over september 2014 te overleggen. De tijd was voor de gemeente Venlo erg kort (twee maanden) om het bedrag van totaal ongeveer € 498.000 te verdelen. In januari 2015 sloot de mogelijkheid tot aanvraag. Er is nog ruim € 100.000 over van dit bedrag. Als u denkt dat u ervoor in aanmerking had kunnen komen, houd dan in 2015 goed de media, o.a. de website van de gemeente Venlo, in de gaten. Bezoek deze website (hier klikken).

 

Participatie: Nieuwe populieren in Belfeld. 

Er zijn nog veel kale plekken in Venlo en een inwoner van Belfeld kwam met het idee jonge populieren te poten. Bomen zijn niet alleen mooi om te zien, ze zijn absoluut noodzakelijk. Bomen laten de wereld ademen. Je moet het volgens de initiatiefnemer niet enkel gemeente breed zien, maar ook wereldwijd. Het plantmateriaal was geregeld zonder kosten. Nadat met de gemeente was overlegd waar er gepoot kon worden en hoe dit te organiseren, kon hij aan de slag. Het resultaat mag er zijn. Wellicht dat in de toekomst ook op andere plekken in Venlo aanplant van nieuwe bomen kan plaatsvinden. De enthousiaste Belfeldenaar staat er in de toekomst open voor. Het is te hopen dat er meer van dergelijke mooie initiatieven van de grond komen. “De burger aan zet”, dat is de leuze van deze tijd. Iedereen heeft zeggenschap over de eigen omgeving, iedereen kan de schop oppakken. De gemeente kan zorgen voor extra handjes en materiaal. VenLokaal onderhoudt ook bij dit soort initiatieven goede contacten met de gemeente en als er mensen zijn die een dergelijk initiatief in een andere wijk willen ontplooien neem dan contact op met VenLokaal.

 

Verkeerssituatie rondom BMV Velden.

De Veldense inwoners hebben zich in ruime meerderheid (bijna 70%  was voor) uitgesproken voor een verbeterde Verkeer Regel Installatie bij de kruising Markt Rijksweg in plaats van een rotonde zoals die eerder besloten was. Wij vinden de mening van de inwoners van Velden belangrijk. Ook is het initiatief genomen om te bekijken óf en wát de verdere mogelijkheden waren. Hieruit is een langzaam verkeer doorsteek voortgekomen die inmiddels is aangelegd. Ook wordt er nog gekeken naar aanvullende maatregelen op het kruispunt Schandeloseweg en Jan Verschuren singel (plateau). Beide maatregelen zijn afgestemd met de Dorpsraad. Nu blijkt er geen rotonde komt maar dat het kruispunt heringericht wordt met nieuwe verkeerslichten en wordt  de Schandeloseweg voor een flink deel opgepakt vanaf het kruispunt met de N271. We zijn dan ook nog aan het bekijken of het mogelijk is om hier een reconstructie van dit wegvak uit te voeren en terug te brengen naar 30 km per uur en of andere snelheid beperkende maatregelen uitvoerbaar zijn. Ook hierbij is de Dorpsraad nadrukkelijk betrokken. Op dit moment worden diverse opties uitgewerkt. Zodra bekend is wat de mogelijkheden civieltechnisch en financieel zijn wordt dit natuurlijk ook aan de buurt gepresenteerd. Al jaren een doorn in het oog in verband met het fietsverkeer van schoolgaande jeugd is de fietsverbinding over het vrij liggende fietspad de Oude Venlose weg naar Venlo en dan de oversteekplaats ter hoogte van de Van-de-Grintenstraat. Er is een ontwerp en na afstemming wordt binnen kort begonnen met de verbeteringen. De voorstellen om meer verlichting op de provinciale weg N271 aan te brengen is op verschillende manieren bij de provincie neergelegd. Wij blijven de vinger aan de pols houden. In overleg met een bewonersgroep in Schandelo is afgesproken om het fietspad bij de slinger ter hoogte van huisnummer 62 tot 66 vrij te maken. Dit wordt uiteraard afgestemd met de Dorpsraad waarna snel met de uitvoering gestart kan worden.

 

Zorgelijk plekje in Hout-Blerick.

De kas aan de Holleweg te Hout-Blerick was vroeger een mooie kas maar is nu een eigenlijk een smet op het mooie dorpsgezicht geworden. Hout-Blerick verdient het dat de kas tot het verleden  gaat horen. Er zit wat beweging in. De eigenaar, de wijkraad en de gemeente zijn in een opbouwend gesprek, maar er moeten nog wat procedurele zaken afgewikkeld worden. Wordt vervolgd…

 

 

 

Zwerfafval Venlo Zuid.

In Venlo Zuid zijn ze er helemaal klaar mee. Zwerfafval! Diverse klankboardgroepen, en individuele “doendenkers” vinden elkaar. Hun aantal groeit. En dat is nodig. Volgens Gerard Cornelissen is er in het voorjaar in dit stadsdeel weer een brede vergadering waar besproken gaat worden hoe er meer structuur te krijgen is in het opruimen van zwerfafval en de organisatie hiervan en een beeld krijgt welke straten er het slechtst aan toe zijn. De gemeente Venlo heeft onder andere twee afvalkarren, een soort van golfkarretjes, ter beschikking gesteld. Er wordt meteen gescheiden op deze karretjes. Eén wagentje wordt gestationeerd bij de Witveldschool en de andere is voor Winkelplein Zuid en van daar uit kan de wijken in getrokken worden. Het is prachtig dat er initiatieven ontstaan om zwerfafval op te ruimen. Venlo Zuid wordt te vaak gezien als een wijk met problemen. Maar de werkelijkheid is dat hier mensen wonen, die er iets moois van willen maken, opstaan en de mouwen opstropen. Een goed voorbeeld voor Venlo! Nog beter is het als er niets wordt weggooit. Het betalen van gemeentelijke heffingen of het afwezig zijn van een vuilnisbak in je directe omgeving is nooit een vrijbrief om het klakkeloos op straat te gooien. Spreek elkaar erop aan als je ziet dat het mis gaat!

 

Zwerfafval in Venlo Noord.

Onze reporter en raadslid Marjan Schuman bericht: “ik stap samen met collega raadsleden binnen bij  Sef Janssen van het wijkoverleg Venlo-Noord in de Witte Kerk en ontmoet Daatje de ondersteunster, Fred Baars, de kwartiermaker en een deel van het Sociale Wijkteam. Het grootste deel van de wijk ligt er goed bij: nieuwe huizen, verzorgde straten. Dat wist ik al van mijn wandelingen die ik af en toe hier maak. Bij een serie oude naoorlogse flats waar minimale huren worden betaald en waar hoe kan het anders, mensen wonen die een minimaal inkomen hebben, is het anders. We brainstormen hoe het probleem kan worden aangepakt. Containers plaatsen en gratis in laten storten? Een opruimactie opzetten met de buurt? Meer opruimen door de gemeente? Sef vertelt dat er altijd een percentage mensen zijn die 'zoe weinig in ut kupke hebbe, det ut eur gewoen luk.' Fred Baars, kwartiermaker, gelooft in het principe van verbindingen leggen: mensen met elkaar in contact brengen waardoor er vanzelf oplossingen ontstaan. Samen een kerstboom plaatsen in de wijk, bracht mensen met elkaar in contact. Nu staan ze elkaar bij met zaken als boodschappen doen, eens koken voor elkaar en zij maken weer een praatje. Er zijn veel goede zaken tot stand gekomen. Wie weet, denk ik, kan er dan ook samen opgeruimd worden, als de gemeente faciliteert. We hebben de oplossing niet paraat.  We willen een volgende bijeenkomst organiseren met professionele vrijwilligers, betaald en onbetaald uit de buurt. Gaat het lukken? Ik zal de problemen bij onze fractie onder de aandacht brengen, dat is zeker. De volgende dag rijd ik met mijn auto bewust langs de rijen flats: het is erg.”

   

Doe mee!

In de gemeenteraad vinden jaarlijks twee belangrijke zaken plaats. De behandeling van de begroting en de behandeling van de Kadernota. Kadernota? Begroting? Aan het eind van het jaar stellen we de begroting vast. Hoe veel geld hebben we in kas en loopt alles nog zoals gedacht en moeten we nog iets bijstellen? Net als thuis. Eén keer per jaar denk je eens na of wat je binnenkrijgt en wat je zoal uitgeeft nog wel in balans is. Kun je alle eindjes nog aan elkaar knopen of moet je tóch maar besluiten om in te grijpen en bijvoorbeeld het abonnement op de omroepgids of de krant op te zeggen? In april behandelen we de Kadernota; hier kan de Raad kaders stellen die dan weer aan het eind van het jaar in de begroting worden verwerkt. Net als thuis. Ga je dit jaar van het vakantiegeld op vakantie of doe je er iets anders mee, bijvoorbeeld helemaal niks omdat je het tekort op je rekening moet aanvullen? Koop je dit jaar voor de kinderen nieuwe brillen of wacht je nog een jaar omdat de verzekering dan een hogere aanvulling vergoedt? Strategische vragen dus. In april is in Venlo weer de Kadernota aan de orde. Wat willen we aanpassen? Wat gaan we wel en wat gaan we niet doen? De 5 raadsleden van VenLokaal denken te weten wat nodig is, maar is dat wel zo? We hebben de inbreng van de samenleving nodig, van de burger, van de belastingbetaler! Dus stuur ons ideeën, wensen, oplossingen, opdrachten die we mee moeten nemen en moeten uitonderhandelen in de Raad. Doen! Meedoen! Meedenken! Het is immers jullie belastinggeld!

 

Het Jaomerdal. 

Het Jammerdal, ofwel Jaomerdal op zijn Venloos en Tegels, is een natuurgebied dat de moeite van een bezoek waard is. Er zijn genoeg wandelroutes uitgezet en het gebied is van diverse kanten te bereiken. Prachtige meertjes, elzen- en eikenbossen en natuurlijk de hoogteverschillen. Het ligt namelijk op de overgang tussen midden en hoog terras. Je vindt hier de  hazelworm, kamsalamander, zandhagedis en oeverzwaluw, ook groeit er het duizendguldenkruid. Het gebied ligt tussen Tegelen en Venlo. Het Limburgs Landschap beheert hier zeker 39 hectare natuurterrein. Hoe komt dit gebied nou aan zijn naam? Ooit liep er een weg door dit gebied dat we nu kennen als Jaomerdal. Deze weg vormde de verbinding tussen het Duitse Leuth en het dal van de Maas in de buurt van Swalmen. Op het hoog terras in Leuth bevond zich een kamp van de Romeinen. Een legioen van de toenmalige keizer Julius Caesar trok in 54 voor Christus over deze weg en werd in de val gelokt door ene Ambiorix, leider van de stam der Eburonen. Vele soldaten werden met grof geweld gedood of zwaar verwond. In oude teksten van Caesar wordt precies omschreven hoe hier de toegetakelde soldaten geleden hebben. "Het was een geschreeuw en gejammer in het dal". Het hulpgeroep en gejammer van de gewonde soldaten zou dagenlang tot in de verre omtrek te horen zijn geweest. Dit verklaart de naam van het dal: het Jaomerdal. Günter Nonninger uit Leuth en Harry Bouten uit Panningen hebben hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Voor meer informatie een van de prachtige gebieden van onze gemeente klik hier…

 

Euregio.

De nummer één strategische agenda van de gemeenteraad Venlo is de versterking van werkgelegenheid en economische activiteiten in het kader van grensoverschrijdende activiteiten. Zo hé, een hele mooie volzin. De RaadswerkGroepGrens (RWGG) zet zich in om contacten over de grens te versterken en te verbeteren om zo tot een betere verdeling en invulling te creëren voor onder anderen grensoverschrijdende arbeid. Voorbeeld. In Duitsland zijn te weinig arbeidskrachten te vinden om kindercrèches te bemannen of bevrouwen en in Nederland hebben we er genoeg. De Nederlandse diploma’s worden in Duitsland echter niet erkend en een Nederlandse opleiding wordt in Duitsland fors onderbetaald. Dit soort ongelijkheden moet aangepast worden. Dit is maar één van de vele thema’s die de volgend jaren worden aangepakt. In maart was in Ulft een symposium waar alle grensregio’s in Nederland en Duitsland aanwezig waren en waar door onder anderen de burgemeesters Scholten van Venlo en Bruls van Nijmegen een samenwerkingsverband werd ondertekend om de grensregio’s te versterken.

 

Zwemmen.

Het buitenbad van de Wisselslag in Blerick moet veranderen in een parkachtige omgeving waar ook ruimte is voor buitenfitness, bootcamps en evenementen. Een groepje vrijwilligers heeft een nieuw bedrijfsplan gemaakt voor het buitenbad dat hierin voorziet. Alleen een buitenbad is volgens de initiatiefnemers onrendabel. Daarom is gezocht naar extra mogelijkheden. De initiatiefnemers spreken van een buitenbad van de toekomst waar behalve voor een vette hap ook plek is voor gezonde voeding en zelfs buurtmoestuintjes. Het terrein is bovendien zo groot dat er aparte evenementen zoals sportdagen of buurtfeesten gehouden kunnen worden. Grootste uitdaging is het zoeken van voldoende vrijwilligers om de plannen te realiseren. De organisatie stelt dat er 130 tot 150 vrijwilligers gevonden moeten worden. De gemeente heeft eerder aangegeven geen geld meer te steken in het buitenbad. Dit bespaart de gemeente jaarlijks 100.000 euro. Het college buigt zich de komende weken over de plannen. Wethouder Henk Brauer heeft aangegen vertrouwen te hebben in de initiatiefnemers.

 

Verkeersoverlast.

De gemeente Venlo, de werkgroep A73A74 Belangen, Rijkswaterstaat en het bureau M+P hebben alle problemen besproken die door de bewoners als overlast ervaren worden. Iedereen kreeg voldoende gelegenheid de eigen specifieke belangen te verwoorden. Zowel het probleem van de Zuiderbrug als die van de Vossener werden besproken en toegelicht. Ook is een aantal keer duidelijk gemaakt dat als er oplossingen zijn waardoor het budget wordt overschreden dit aangekaart moet worden bij de gemeente en RWS. Uit de brainstorm ronde zijn vervolgens diverse mogelijke oplossingen aangedragen voor de geïdentificeerde probleemgebieden. Deze zullen door Bureau M+P op een groslijst gezet worden waarnaevaluatie volgt. Volgend overleg gepland voor 11 mei. Onze fractieondersteuner Lau Kuijpers houdt ons op de hoogte…


DAT WAS HET WEER! TOT OVER 3 MAANDEN!

COLOFON

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank. 

 

            

Redactie bestaat uit Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo.

 

Lay-out:  Anton Vos

De volgende nieuwsbrief komt eind juli 2015 uit.

Kopij insturen vóór uiterlijk: 10 juli 2015

Naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of:    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.